Rīgas domes līdzfinansējums sportistiem, atsevišķiem komandas dalībniekiem un komandām (Rīgas izlase)

Līdzfinansējuma mērķis ir atbalstīt augstu sasniegumu Rīgas sportistus, sekmējot viņu gatavošanos dažāda mēroga starptautiskām sacensībām. Līdzfinansējums tiek piešķirts no budžeta programmas 16.16.00. “Konkursi par Rīgas domes finansiālu atbalstu sporta pasākumiem un sporta organizācijām”. Līdzfinansējumu var saņemt treniņu procesam un dalībai sacensībās, kas notiks laika posmā no 01.04.2023. līdz 31.12.2023.

Līdzfinansējums var tikt piešķirts Latvijā atzītajai sporta federācijai par Rīgas izlases sportistiem, kuri sacensībās pārstāv Latviju un atbilst šādiem nosacījumiem:

 1. ir Latvijas pilsoņi vai tiem ir piešķirts Latvijas nepilsoņa statuss;
 2. ir sasnieguši 16 gadu vecumu;
 3. to dzīvesvietas adrese deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā kopš iepriekšējā kalendāra gada 1. janvāra.

Rīgas izlasē individuālajos sporta veidos iekļauj Rīgas labākos individuālo sporta veidu sportistus, kurus iedala trīs grupās atbilstoši iepriekšējā gada sasniegumiem saskaņā ar Nolikumā definētajiem kritērijiem. Līdzfinansējuma apjoms ir atkarīgs no pieteikto sportistu skaita un iedalītās grupas:

 1. “A” grupas sportistam – līdz 2000 euro;
 2. “B” grupas sportistam – līdz 1500 euro;
 3. “C” grupas sportistam – līdz 900 euro.

Rīgas portists var pretendēt uz Rīgas izlases “A” grupas sastāvu, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem:

 1. kvalificējies nākamajām olimpiskajām spēlēm;
 2. izcīnījis no 1. līdz 8. vietai olimpiskajās spēlēs;
 3. izcīnījis no 1. līdz 3. vietai Eiropas čempionātā;
 4. izcīnījis no 1. līdz 6. vietai pasaules kausa kopvērtējumā sporta veidos, kur sacensības notiek vairākos sacensību posmos un tiek izcīnīts vai noteikts kopvērtējuma uzvarētājs.

Rīgas sportistu var iekļaut Rīgas izlases “B” grupas sastāvā, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem:

 1. izcīnījis no 9. līdz 12. vietai olimpiskajās spēlēs;
 2. izcīnījis no 7. līdz 8. vietai pasaules čempionātā;
 3. izcīnījis no 4. līdz 6. vietai Eiropas čempionātā;
 4. izcīnījis no 7. līdz 10. vietai pasaules kausa kopvērtējumā sporta veidos, kuros sacensības notiek vairākos sacensību posmos un tiek izcīnīts vai noteikts kopvērtējuma uzvarētājs;
 5. izcīnījis no 1. līdz 3. vietai Eiropas kausa kopvērtējumā sporta veidos, kuros sacensības notiek vairākos sacensību posmos un tiek izcīnīts vai noteikts kopvērtējuma uzvarētājs;
 6. izcīnījis no 1. līdz 3. vietai pasaules vai Eiropas junioru čempionātā no 16 gadiem.

Rīgas sportistu var iekļaut Rīgas izlases “C” grupas sastāvā, ja viņš ir Latvijas čempions olimpisko sporta veidu olimpiskajās disciplīnās pieaugušo konkurencē iepriekšējā kalendārajā gadā, un, ja disciplīnā startē ne mazāk kā astoņi dalībnieki; neolimpisko sporta veidu disciplīnās – ja disciplīnā startē ne mazāk kā 10 dalībnieki.

Līdzfinansējumu var izmantot šādiem mērķiem: sporta bāzes nomai treniņu nodarbību nodrošināšanai, ceļa izdevumiem, dalības maksai un naktsmītnes izdevumiem.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2023. gada 1. martam plkst. 12.00 nolikumā noteiktajā kārtībā, attiecīgi, lūdzam visus interesentus iesniegt savus pieteikumus izskatīšanai līdz 2023. gada 20. februārim, sūtot pieteikumu uz info@sailinglatvia.lv

Vairāk informācijas https://sports.riga.lv/lv/sports/atbalsts-rigas-sportistiem?target=221