Valdes sēde 07.02.2023. + Protokols Nr. 4/23

VALDES SĒDE

2023. gada 7. februārī

Kronvalda bulvāris 12, Rīga

DARBA KĀRTĪBA

 1. Latvijas atklātais čempionāts burāšanā 24.-27. augusts 2023.
 2. Latvijas 2023. gada čempionāts Slalom klasē.
 3. Ziemeļvalstu čempionāta nolikums.
 4. Par Modra Grauduma pieteikumu kļūt par Tiesnešu kolēģijas valdes locekli.
 5. Atpūtas kuģu vadītāju eksaminācija “R” kvalifikācijai.
 6. LZS parāds par balli 2019. gadā.
 7. LOKA iesniegums par finansiālo palīdzību.
 8. Par izmaiņām Hāgas pasaules čempionāta dalībnieku sarakstā.
 9. LZS 2022. gada pārskats.
 10. LOV sportistu finansējuma sadale 2023. gadam.
 11. Dažādi

Informācijai: