Par Rīgas domes (RD) līdzfinansējumu Rīgas sportistiem 2023. gadā

Visi noteikumi lasāmi šeit: https://sports.riga.lv/lv/sports/atbalsts-rigas-sportistiem?target=223

Rīgas dome ir izziņojusi noteikumus līdzdfinansējuma saņemšanai 2023. gadā. Kā iepriekš, uz Līdzfinansējumu var pretendēt sportisti un komandu sportisti, kuri ir sasnieguši 15 gadu vecumu, kuru dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā ne vēlāk kā kalendārā gada 1. janvārī un kuri ir Rīgas sportisti vai individuālie sportisti, vai paraolimpiskā un pielāgotā sporta sportisti.

Par līdzfinansējumu sacensībās: 

 1. Pieteikumu Līdzfinansējuma saņemšanai saskaņā ar Nolikumu dalībai pasaules čempionātā un Eiropas čempionātā var iesniegt Federācijane vēlāk kā 20 dienas pirms pasaules čempionāta, Eiropas čempionāta vai starptautiskajām sacensībām,  izmantojot Nolikuma 1. pielikumu. Lai informētu LZS par RD līdzdfinansējuma nepieciešamību, dalībniekam vai trenerim ir jāaizpilda pieteikuma anketu jeb Pielikums nr.1 (atrodas šeit:  https://sports.riga.lv/lv/sports/atbalsts-rigas-sportistiem?target=223) un jānosūta uz liva@sailinglatvia.lv ne vēlāk kā mēnesi pirms sacensībām, uz kurām tiek pieprasīts līdzfinansējums.
 2. Līdzfinansējumu var izmantot šādiem mērķiem: sporta bāzes nomai treniņu nodarbību nodrošināšanai, ceļa izdevumiem, dalības maksai un naktsmītnes izdevumiem. Saskaņā ar RD saistošajiem noteikumiem Nr. 123 “Par pašvaldības atbalstu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni projektu īstenošanai Rīgā” un Nolikumu Nr. DIKS-22-23-nos Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Rīgas sportistu un komandu dalībai pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos un starptautiskās sacensībās.
 3. Nevienu maksājumu nedrīkst veikt pirms pieprasījuma iesniegšanas, pretējā gadījumā šīs izmaksas netiks segtas. Vienīgais izņēmums ir avio biļešu iegāde, bet tās tiks attiecinātas tikai, ja tās būs iegādājusies LZS.

Līdzfinansējuma apmērs dalībai vienās starptautiskajās sacensībās:

 1. Rīgas sportistam individuālajos sporta veidos individuālajās disciplīnās – līdz 450 euro, komandu disciplīnā komandai – līdz 900 euro;
 2. Rīgas sportistam sporta veidu sporta spēlēs – līdz 350 euro, komandai – līdz 2300 euro.

Līdzfinansējuma apmērs dalībai pasaules un Eiropas čempionātos vienām sacensībām:

 1. Rīgas sportistam vai individuālajam sportistam olimpiskajos individuālajos sporta veidos olimpiskajās disciplīnās – līdz 650 euro, komandu disciplīnā komandai – līdz 1300 euro;
 2. Rīgas sportistam vai individuālajam sportistam olimpisko sporta veidu sporta spēlēs – līdz 400 euro, komandai – līdz 3000 euro;
 3. Rīgas sportistam vai individuālajam sportistam neolimpiskajos individuālajos sporta veidos un olimpisko sporta veidu neolimpiskajās disciplīnās – līdz 500 euro, komandu disciplīnā komandai – līdz 1000 euro;
 4. Rīgas sportistam vai individuālajam sportistam neolimpisko sporta veidu sporta spēlēs – līdz 300 euro, komandai – līdz 1750 euro.

Pieteikumu Līdzfinansējuma saņemšanai dalībai pasaules čempionātā un Eiropas čempionātā var iesniegt Federācija:

 1. ne vairāk kā sešām sacensībām gadā;
 2. ne vairāk kā divām sacensībām kalendārajā gadā vienam Rīgas sportistam un individuālajam sportistam;
 3. ne vairāk kā diviem Rīgas sportistiem individuālajos sporta veidos vienās sacensībās;
 4. ne vairāk kā vienas komandas dalībai komandu sacensībās.

Pieteikumu Līdzfinansējuma saņemšanai dalībai starptautiskajās sacensībās var iesniegt Federācija vai Federācijas biedrs:

 1. ne vairāk kā divām sacensībām gadā;
 2. ne vairāk kā divām sacensībām kalendārajā gadā vienam Rīgas sportistam;
 3. ne vairāk kā trim Rīgas sportistiem individuālajos sporta veidos vienās sacensībās;
 4. ne vairāk kā vienas komandas dalībai komandu sacensībās.
 5. Pieteikumu Līdzfinansējuma saņemšanai dalībai starptautiskajās sacensībās nevar iesniegt par sportistiem, kuri iekļauti Rīgas izlasē individuālajos sporta veidos.

* Vēršam uzmanību, ka līdzfinansējumu starptautiskajām sacensībām var iesniegt arī LZS biedrs, neinformējot LZS. Noteikumi un ierobežojumi ir tie paši, attiecīgi, LZS biedrs nevar pieteikties vairāk kā uz divām starptautiskajām sacnsībām gadā utt. Uzsveram, ka pieteikumi dalības līdzfinansējumam pasaules vai Eiropas čempionātos drīkst iesniegt tikai LZS!

Ja Pretendents, Pasākums un Pieteikums atbilst Nolikuma 9. punktā noteiktajām prasībām, tad Komisija piešķir Līdzfinansējumu saskaņā ar Noteikumu 27. un 28. punktu atbilstoši sportiskajiem sasniegumiem iepriekšējā kalendārajā gadā:

Dalībai pasaules čempionātā vai Eiropas čempionātā:

Pieaugušo konkurencē:

 1. ja izcīnīta no 1. līdz 16. vietai olimpiskajās vai paralimpiskajās spēlēs, pasaules vai Eiropas čempionātā, vai ir Latvijas čempions, tad Komisija piešķir 100% no pieprasītā Līdzfinansējuma,
 2. ja citi sportiskie sasniegumi, tad Komisija piešķir 80% no pieprasītā Līdzfinansējuma,
 3. ja nav sportisko sasniegumu, tad Komisija piešķir 50% no pieprasītā Līdzfinansējuma;

Junioru/ jaunatnes konkurencē:

 1. ja izcīnīta no 1. līdz 10. vietai pasaules vai Eiropas čempionātā atbilstošā vecuma grupā, vai ir Latvijas junioru/ jaunatnes čempions atbilstošā vecuma grupā, tad Komisija piešķir 100% no pieprasītā Līdzfinansējuma;
 2. ja citi sportiskie sasniegumi, tad Komisija piešķir 80% no pieprasītā Līdzfinansējuma,
 3. ja nav sportisko sasniegumu, tad Komisija piešķir 50% no pieprasītā Līdzfinansējuma.

 Veterānu/ senioru konkurencē:

 1. ja izcīnīta no 1. līdz 6. vietai augsta līmeņa veterānu/ senioru sacensībās un pārstāvēta Pašvaldība Latvijas pašvaldību sporta veterānu/ senioru savienības sporta spēlēs, tad Komisija piešķir 100% no pieprasītā Līdzfinansējuma,
 2. ja pārstāvēta Pašvaldība Latvijas pašvaldību sporta veterānu/ senioru savienības sporta spēlēs, tad Komisija piešķir 80% no pieprasītā Līdzfinansējuma,
 3. ja citi sportiskie sasniegumi, tad Komisija piešķir 70% no pieprasītā Līdzfinansējuma;
 4. ja nav sportisko sasniegumu, tad Komisija piešķir 50% no pieprasītā Līdzfinansējuma;

Dalībai starptautiskās sacensībās:

Pieaugušo konkurencē:

 1. ja izcīnīta no 1. līdz 20. vietai olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs, pasaules vai Eiropas pieaugušo čempionātā, vai ir Latvijas čempions, tad Komisija piešķir 100% no pieprasītā Līdzfinansējuma,
 2. ja citi sportiskie sasniegumi, tad Komisija piešķir 80% no pieprasītā Līdzfinansējuma,
 3. ja nav sportisko sasniegumu, tad Komisija piešķir 50% no pieprasītā Līdzfinansējuma;

Junioru/ jaunatnes konkurencē:

 1. ja izcīnīta no 1. līdz 16. vietai pasaules vai Eiropas junioru/ jaunatnes čempionātā atbilstošā vecuma grupā, vai ir Latvijas junioru/ jaunatnes čempions atbilstošā vecuma grupā, tad Komisija piešķir 100% no pieprasītā Līdzfinansējuma,
 2. citi sportiskie sasniegumi, tad Komisija piešķir 80% no pieprasītā Līdzfinansējuma
 3. ja nav sportisko sasniegumu, tad Komisija piešķir 50% no pieprasītā Līdzfinansējuma;

Veterānu/ senioru konkurencē:

 1. ja izcīnīta no 1. līdz 10. vietai augsta līmeņa veterānu sacensībās un pārstāvējis Pašvaldību Latvijas pašvaldību sporta veterānu – senioru savienības sporta spēlēs, tad Komisija piešķir 100% no pieprasītā Līdzfinansējuma,
 2. ja pārstāvēta Pašvaldība Latvijas pašvaldību sporta veterānu/ senioru savienības sporta spēlēs, tad Komisija piešķir 80% no pieprasītā Līdzfinansējuma,
 3. ja citi sportiskie sasniegumi, tad Komisija piešķir 75% no pieprasītā Līdzfinansējuma,
 4. ja nav sportisko sasniegumu, tad Komisija piešķir 50% no pieprasītā Līdzfinansējuma.

Par dalību Rīgas izlasē precīzāk būs zināms tuvākā mēneša laikā.

Jautājumu gadījumā, rakstiet liva@sailinglatvia.lv