Latvijas Olimpiskās komitejas paziņojums/ Statement by the Latvian Olympic Committee

Nosodot Krievijas Federācijas īstenoto militāro agresiju pret Ukrainu, tās neatkarību un teritoriālo nedalāmību, kā arī izvērsto teroru un necilvēcīgo vardarbību pret Ukrainas iedzīvotājiem, Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) uzskata, ka Latvijas sportistiem un sporta nozares pārstāvjiem nav jāpiedalās sacensībās un pasākumos kopā ar Krievijas un Baltkrievijas sportistiem un valsts pārstāvjiem.

LOK nostāja bija, ir un būs nemainīga un principiāla – kamēr notiek karš Ukrainā, Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalība Olimpiskajās spēlēs zem jebkāda karoga ir nepieļaujama.

Tādā veidā Olimpiskā kustība Latvijā demonstrē kopīgo valstiski vienoto nostāju, kas skaidri un nepārprotami definē attieksmi pret Krievijas militāro agresiju Ukrainā un brutālajiem notikumiem tepat kaimiņos.

LOK uzskata, ka jebkādas darbības, kas ir vērstas uz Krievijas un Baltkrievijas sportistu un sporta darbinieku atgriešanos starptautiskā sporta apritē – sacensību vai citā ietvarā, zem viņu valstu karogiem vai jebkādiem citiem simboliem – ir nekas cits kā iedrošinājums tālākai karadarbības eskalācijai, kara noziegumu un necilvēcīgas vardarbības normalizācijai. Mūsu pienākums ir vērst gan mūsu biedru, gan ārvalstu kolēģu uzmanību uz šiem aspektiem, kas, balstoties mūsu totalitārās padomju okupācijas gados gūtajā pieredzē, ir pašsaprotami, taču šķiet neticami rietumu demokrātiju pārstāvjiem.

Uzskatot, ka patlaban prioritāte ir solidaritāte ar ukraiņu tautu un Ukrainas sportu, ir nepieciešams spert izlēmīgus soļus Krievijas un Baltkrievijas “maigās varas” ierobežošanai kā Latvijas, tā starptautiskajā sporta apritē, tāpēc LOK aicina Olimpisko sporta veidu federācijas, sadarbojoties ar Ukrainas, Baltijas, Ziemeļvalstu, Polijas, Francijas, Lielbritānijas, Kanādas, kā arī jebkurām citām līdzīgi domājošām organizācijām rakstiski vērsties attiecīgajās starptautiskajās federācijās, ar mērķi nepieļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību jebkādās Olimpiskās kvalifikācijas sacensībās un Olimpiskajās spēlēs.

LOK iesaka ikkatrai Olimpisko sporta veidu federācijai publiski paust organizācijas nostāju attiecībā uz Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalības nepieļaujamību, informējot par to sportistus un trenerus.

LOK uzskata par nepieļaujamu Latvijas izlases sastāvā un individuāli piedalīties tādās starptautiskās sporta sacensībās, kas no dalības nav atstādinājušas Krievijas un Baltkrievijas sportistus, tai skaitā Olimpiskās kvalifikācijas sacensībās.

Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” pievienojas Latvijas Olimpiskās komitejas viedoklim un ievēros kopējos uzstādījumus.

https://www.olimpiade.lv/zinas/raksts/latvijas-olimpiskas-komitejas-pazinojums-statement-latvian-olympic-committee

Starptautiskās Olimpiskās komitejas (International Olimpic Committe) paziņojums: https://olympics.com/ioc/news/statement-on-solidarity-with-ukraine-sanctions-against-russia-and-belarus-and-the-status-of-athletes