Izsludināta valdes sēde 23.11.2022.

Pamatojoties uz LZS Statūtu punktu 8.7., biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs izsludina valdes sēdi trešdien, 23.novembrī, 17:00, Kalpaka bulvārī 12, ar šādiem dienas kārtības punktiem:
1. Noteikumu aktualizēšana par sportistu pieteikšanu individuālajos vasaras sporta veidos Olimpiskajās burāšanas disciplīnās un iekļaušanu 2023. gada Latvijas Olimpiskās vienības sastāvos. Ziņo: N. Penke. 

2. Par Latvijas Čempionātu Techno 293, IQFoil, Optimist un ILCA klasēm. Ziņo: N. Penke.

3. Par 2023. gada Latvijas Čempionāta datumu. Ziņo: N. Penke. 

4. Latvijas Čempionāta nolikums 2023. gadam. Ziņo: N. Penke. 

5. Iepirkuma komisijas lēmums Iepirkumam “Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde”. Ziņo: R. Vaivods. 

5.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkuma nolikuma 2. daļas priekšmetam “ILCA 4 klases laivas iegāde”.

5.2. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkuma nolikuma 3. daļas priekšmetam “420 klases buru laivas iegāde”.

5.3. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkuma nolikuma 4. daļas priekšmetam “Drošības peldvestes izmantošanai sporta buru laivu klasēs”.

5.4. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkuma nolikuma 5. daļas priekšmetam “Hidrotērpi izmantošanai sporta buru laivu klasēs”.

5.5. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu  Iepirkuma nolikuma 1. daļas priekšmetam “Optimist klases buru laivu iegāde”.

6. Dažādi

6.1. Olimpisko klašu (ILCA,  IQFoil, Kite) pieteikšana dalībai Pasaules čempionātā Hāgā (atlases sacensības). Ziņo N. Penke.