Sporta stipendiju konkursu 2022./2023. mācību gadam

Informējam, ka Latvijas Sporta federāciju padome (turpmāk – LSFP) ir izsludinājusi ikgadējo Sporta stipendiju konkursu 2022./2023. mācību gadam.

Pielikumā nosūtam konkursa nolikumu un attiecīgos pielikumus – iesnieguma un sportisko sasniegumu veidlapas.

Lai pieteiktos dalībai konkursā, pretendentam līdz 2022. gada 20. oktobrim jāiesniedz LSFP Sporta stipendiju komisijai nolikuma 5. punktā noteiktie dokumenti.

Konkursa ietvaros tiks vērtēti pretendentu sportiskie sasniegumi par pēdējo divu mācību gadu (2020./2021. un 2021./2022.) periodu. Tādējādi nolikuma 3. pielikums (sportiskie sasniegumi no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam) nav atkārtoti jāiesniedz, ja tas jau iepriekš iesniegts LSFP 2021. gada konkursa ietvaros.

Aicinām informēt par Sporta stipendiju konkursu Jūsu sporta veida sportistus, kas iegūst augstāko izglītību kādā no Latvijas vai Eiropas Savienības valstu augstskolām.

Vairāk par Sporta stipendiju konkursu, dokumentu iesniegšanas kārtību, kā arī konkursa nolikums un attiecīgās veidlapas pieejamas LSFP tīmekļvietnē – https://lsfp.lv/jaunumi/zinas/lsfp-izsludina-sporta-stipendiju-konkursu-20222023-macibu-gadam

LZS aicina visus studējošos sportistus pieteikt savu dalību līdz 14. oktobrim, iesūtot aizpildītu veidlapu uz info@sailinglatvia.lv