Elektronisks valdes balsojums 22.09.2022. + Protokols 13/22

Pamatojoties uz LZS Statūtu punktu 8.7., biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs izsludināja steidzamu elektronisko valdes balsojumu par šādu dienas kārtības punktu:


1. Izmaiņas „Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde” iepirkuma konkursa nolikumā. Ziņo: L. Loginovs
Nepieciešams veikt izmaiņas nolikuma Tehniskajā specifikācijā – tehniskā piedāvājuma forma iepirkuma 1. daļai “OPTIMIST klases buru laivu iegāde” (11.lpp), kurā kļūdaini norādīts minimālo prasību 3. punkts. Lūgums apstiprināt šī punkta izmaiņas, mainot “Atbilstoša Optimist klases noteikumiem” uz “Atbilstoša Optimist klases mērījumiem” .

Valde vienbalsīgi apstiprina nepieciešamās izmaiņas.

Lēmums Nr. 13/22/1: Atļaut veikt labojumu Tehniskajā specifikācijā – tehniskā piedāvājuma forma iepirkuma 1. daļai “OPTIMIST klases buru laivu iegāde” (11.lpp).