Informācija Latvijas Čempionāta dalībniekiem


Tuvojas Latvijas Čempionāts jauniešiem, kas norisināsies no 11.-14. augustam Kuivižu jahtklubā, šādās burāšanas klasēs:

  • Optimist klasē;
  • ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7 klasēs;
  • BIC Techno 293 klasē;


LZS Tiesnešu kolēģija grib atgādināt, ka klases noteikumi ir ne mazāk svarīgi, kā Burāšanas sacensību noteikumi jeb BSN (skatīt šeit: https://www.sailinglatvia.lv/index.php/burasanas-sacensibu-noteikumi/), jo tehniskā komiteja aktīvi pārbaudīs jahtas klases noteikumu atbilstībai.

Optimist klases noteikumi pieejami šeit: http://optimist.lv/wp-content/uploads/2020/03/IODA-Rules-Final.pdf_2759_en.pdf

ILCA klases noteiktumi pieejami šeit: http://www.laserinternational.org/rules-and-regulations/laser-class-rules/

Ja jums rodas kādas šaubas vai jautājumi, aicinām tos risināt savlaicīgi, rakstot: leonid.rozin@sailing-judges.org