Elektronisks valdes balsojums 16.05.2022. + Protokols 7/22

Elektronisks balsojums

Protokols Nr. 7/22

Pamatojoties uz LZS Statūtu 8.7., punktu biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs izsludināja elektronisku valdes balsojumu par šādiem jautājumiem:

1. Raceboard LČ čempionāta nolikums. Ziņo J. Rožkalns

Raceboard Latvijas Čempionāta nolikumu ir saskaņojis L. Rozins (TK). Iepazīstoties ar iesniegto nolikumu, valde vienbalsīgi lemj apstiprināt Raceboard LČ nolikumu uz uzdod reklāmas vadītājai to nopublicēt LZS kalendārā.

2. R. Pļaviņa pieteikums RD līdzfinansējumam Pasaules čempionātam Optimist klasē. Ziņo L. Krīgere

L. Krīgere ziņo, ka ir saņemts pieteikums par R. Pļaviņa pieteikšanu RD līdzfinansējumam Pasaules čempionātam Optimist klasē. Ņemot vērā, ka vēl saņemtas valsts dotācijas 2022. gadam federācijas budžetā, finansējumu sportistam federācija nesniedz, bet tiek uzsvērts, ka saskaņā ar RD nolikuma 8.1. punktu, federācija var iesniegt pieteikumus: 

·       ne vairāk kā sešām sacensībām gadā,

·       ne vairāk kā divām sacensībām kalendārajā gadā vienam Rīgas sportistam,

·       ne vairāk kā diviem Rīgas sportistiem individuālajos sporta veidos vienās sacensībās,

·       ne vairāk kā vienas komandas dalībai komandu sacensībās.

 Iepazīstoties ar L. Krīgeres ziņojumu un saņemto pieteikumu, valdes locekļi vienbalsīgi pieņem lēmumu apstiprināt R.Pļaviņa dalību Pasaules čempionātā Optimist laivu klasē burāšanā, kas notiks laikā no 2022. gada 27. jūnija līdz 7. jūlijam Bodrum, Turcijā, piesakot Rīgas domes līdzfinansējumam augstākminēto sportistu.

3. Par piemaksu LZS reklāmas vadītājai. Ziņo L. Loginovs.

Ņemot vērā reklāmas vadītājas slodzes apmēru, palielinoties pienākumiem, un veikto darba pienākumu kvalitāti, tiek rosināts noteikt ikmēneša piemaksu budžeta ietvarā sākot no š.g. 1. jūnija līdz 31. decembrim, 583 EUR (bruto) apmērā. 

Iepazīstoties ar L. Loginova ziņojumu, valdes locekļi vienbalsīgi apstiprina noteikto ikmēneša piemaksu.

4. Par Latvijas Skautu un gaidu izstāšanos no LZS. Ziņo L.  Loginovs

Š.g. 20. aprīlī, saskaņā ar biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” statūtu 4.4. punktu, ir saņemts e-pasts no Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas 3. Jūras skautu un gaidu vienības priekšnieka V. Ēlerta, paužot vēlmi izstāties no LZS. L. Loginovs norāda, ka Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācija nav maksājusi biedra naudu ne 2022., ne 2021.  gadā (pēdējo reizi biedru nauda tikusi ieskaitīta 2020. gadā).  

Ņemot vērā augstākminēto, LZS statūtu 4.6.  punkts paredz izslēgt Latvijas skautu un gaidu centrālo organizāciju no LZS. 

Noklausoties L. Loginova ziņojumu, LZS valde lemj izslēgt Latvijas skautu un gaidu centrālo organizāciju no LZS.

5. Par Latvijas Kaitsērfinga asociācijas biedra statusu maiņu. Ziņo L. Loginovs

L. Loginovs informē, ka ir saņemta vēlme no Latvijas Kaitsērfinga asociācijas par biedra statusa maiņu, t.i., no pilntiesīga LZS biedra kļūstot par asociētu biedru. L. Loginovs norāda, ka Latvijas Kaitsērfinga asociācija nav maksājusi biedra naudu ne 2022., ne 2021.  gadā, pamatojoties uz to, ka jau 2020. gadā (un vairākkārtīgi atgādināts 2021. gadā) tā brīža LZS ģenerālsekretārei V. Matīsei bija lūgts veikt nepieciešamās darbības biedru statusa maiņai. Latvijas Kaitsērfinga asociācija nav saņēmusi nekādas atbildes no tā brīža LZS ģenerālsekretāres par šī jautājuma virzību.

LZS statūtos nav noteikta kārtība, kādā biedrs var no pilntiesīga biedra kļūt par asociētu biedru, kā tikai izstājoties no pilntiesīga biedra statusa un iestāties no jauna asociēta biedra statusā, bet LZS statūtu 4.6.  punkts paredz izslēgt Latvijas Kaitsērfinga asociāciju no LZS nemaksāto rēķinu dēļ. 

Ņemot vērā augstākminēto, lūgums valdi nākotnē ņemt vērā Latvijas Kaitsērfinga vēlmi kļūt par asociētu biedru. 

Noklausoties L. Loginova ziņojumu, LZS valde lemj izslēgt Latvijas Kaitsērfinga asociāciju no LZS.

———–