Aicinām piedalīties pētījumā par Covid-19 pandēmijas ierobežojumu ietekmi

“Sporta laboratorija” sporta medicīnas, sporta traumatoloģijas un rehabilitācijas centra sporta ārstu komanda veic pētījumu “Covid-19 pandēmijas ierobežojumu ietekme uz fizisko un mentālo veselību, fiziskajām spējām un motivāciju sportot fiziski aktīvu indivīdu, sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi populācijā”. Pētījums tiek veikts anketēšanas veidā interneta vidē izmantojot anketēšanas platformu Google veidlapas. Pētījuma ietvaros lūdzam respondentus atbildēt uz jautājumiem un patstāvīgi mājās veikt četrus nelielus interaktīvus fizisko spēju testus. Pētījuma mērķauditorija ir fiziski aktīvi indivīdi, sportisti un bērni ar paaugstinātu fizisko slodzi.

Šāda veida pētījums palīdzēs izprast šī brīža mentālās un fiziskās veselības situāciju Latvijas fiziski aktīvu indivīdu, sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi populācijā. Tādēļ lūdzam Jūs izplatīt šo anketu tālāk, lai anketa sasniedz pēc iespējas lielāku Latvijas fiziski aktīvo indivīdu, sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi populāciju.

Anketa ir anonīma un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Anketa ir brīvprātīga un respondents to var pārtraukt jebkurā laikā. 

Pētījums ir apstiprināts Latvijas Sporta medicīnas asociācijas Ētikas komitejā, atļauja Nr E-1.

Saite uz pētījuma anketu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPEqg_ZOnbYEntkRx0eNLXfYGVtXnDmEIqJEwTM-BImfFsWA/viewform?usp=sf_link

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar pētījuma autoriem Sporta ārsti Sandru Rozenštoku un sporta ārsti rezidenti Gundegu Akurateri sūtot e-pastu uz info@sportlab.lv vai zvanot +37128487734