Jānis Lejnieks 23.03.1944.-29.04.2022.

Jānis Lejnieks
23.03.1944.-29.04.2022.
Jānis Lejnieks nodarbojās ar burāšanu jau no 11 gadu vecuma un bijis vairākkārtējs čempions kā burāšanā, tā arī ledus burāšanā.
1989. gadā ieguva jahtu kapteiņa diplomu. Bija daudzu jahtu kapteinis un  piedalījās neskaitāmās sacensībās un jahtu regatēs.
Daudzus gadus bija jahtas “Republika” kapteinis, kā arī AS “Latvijas Jahta” direktors.
J. Lejnieks bija viens no zinošākajiem un ar milzīgu pieredzi bagātākajiem burātājiem Latvijā, kas apmācījis un ieinteresējis daudz jauno burātāju.
Četru gadu garumā Spānijā ir pilnībā atjaunojis jahtu Kriter, kas 2 reizes apkuģoja apkārt pasaulei.
Diemžēl, Jānis Lejnieks vairs nav starp mums. Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, draugiem, radiem un kolēģiem.
Izvadīšana notiks š.g. 5. maijā, plkst. 14:00 no 2. Meža kapiem.
Informācijai: +371 29296694