Elektronisks balsojums 28.04.2022. + Protokols Nr. 6/22

Elektronisks balsojums

Protokols Nr. 6/22

 

Pamatojoties uz LZS Statūtu 8.7., punktu biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs 28. aprīlī izsludināja elektronisku valdes balsojumu par šādiem jautājumiem:

  1. LČ Slalom un Formula Foil, kā arī LČ IQFoil nolikumi, kas iztulkoti latviešu valodā. Ziņo L. Loginovs. 

Šo čempionātu nolikumi angļu valodā tika iekļauti 30. marta valdes sēdē (protokols nr. 5/22), kurā valde lēma neapstiprināt nolikumus, līdz šie nolikumi nav iesniegti latviešu valodā.

J. Rožkalns ir par šiem nolikumiem, bet vēlas vērst iQFoil LČ sacensību organizētāju uzmanību uz to, ka nolikumā, viņaprāt, ir pretrunīgs jautājums par LČ daudzajiem tituliem (kopā paredzēti 10 Latvijas čempioni). J. Rožkalns uzsver, ka 15.2. punktu atbalsta (” Latvijas čempions vīriešu un sieviešu konkurencē”), taču  punktos 15.3. un 15.4. vēl iespēja iegūt 8 “Latvijas čempionu” titulus vecumu un dzimumu grupās , kas, viņaprāt, sanāk pārlieku liela atzinība, nemot vērā šī brīža nelielo konkurenci grupās, savukāt, medaļa, balva, diploms par vietu vecuma/dzimuma grupā, viņaprāt, ir atbalstāma iniciatīva.  J. Rožkalns uzskata, ka būtu derīgi atdalīt arī Latvijas čempiona titulu Jauniešiem.

Iepazīstoties ar iesniegtajiem nolikumiem, kuri iztulkoti latviešu valodā, valde tos apstiprina.

No balsošanas atturas tikai M. Birzulis, skaidrojot, ka, viņaprāt, LČ IQFoil un Slaloma NoR punktos 4.2. un 5.1. ir pretrunas, vienlaicīgi jautājot vai, piedaloties ārzemniekam, viņam var likt maksāt augstāku dalības maksu (jo viņam nebūtu LVA licenses). M. Birzulis uzskata, ka EU regulas ir par vienādām tiesībām un dalības maksām, lai gan saprot, ka NoR nav minēts, ka šis būtu atklātais LČ.

Ar nolikumiem var iepazīties šeit:

Nolikums SL_FF _2022LAT 12_04_2022

Nolikums iQFoil _2022LAT 12_04_2022

  1. 2022. gada Latvijas atklātā čempionāta burāšanā nolikums. Ziņo L. Loginovs. 

Nodots izskatīšanai nolikums par LČ Kuivižos 11.-14. augusts, kas saskaņots ar TK. Ar nolikumu var iepazīties šeit: Kuivizu_LC_2022

Iepazīstoties ar iesniegto nolikumu, valde vienbalsīgi to apstiprina.

3. LOV sastāva sportistu treneru un atbalsta personāla apstiprināšana. Ziņo N. Penke.

LOV sastāva sportisti ir iesnieguši sarakstu ar treneriem un atbalsta personālu, kuri LOV finansējuma un tāmes ietvaros varēs izmantot sacensību darbam paredzētos finanšu līdzekļus, piemēram, komandējuma izdevumiem.

Npk LOV sastāvs Sportists Treneris un/vai atbalsta personāls Plānotais finansējums treniņu – sacensību darbam 2022.gadā
1. ,… Z;S;B Vārds Uzvārds Vārds Uzvārds EUR
1 B Mārtiņš Atilla Damir Nakrst (galv. treneris), Noa Nincevic (treneris),
Leo Miškovič (fiziskās sagatavotības treneris)
3200
2 S Estere Paula Kumpiņa Treneris: Tamas Eszes 6400
3 B Dāvis Mazais J. Preiss (galv.treneris) un A. Krauklis (treneris)
Atbalsta personāls: M. Mazais
3200

Saskaņā ar augstākminēto sarakstu, valde vienbalsīgi apstiprina trenerus un atbalsta personālu augstākminētajiem sportistiem.

  1. Par treneru atalgojumu 2022. gadā. Ziņo N. Penke. 

Penke ziņo, ka šī gada 23. martā LSFP ir piedāvājusi LZS sadarbības līgumu, kurā ir iekļauts finansējums LZS treneru atalgojumam. Šī gada 30.martā N. Penke ir informējis valdi par atalgojuma sadalīšanas principiem un iespējamo treneru uzvārdiem, kas ar sporta komisijas palīdzību tika atlasīti pēc reitinga punktiem.  N. Penke informē, ka šī gada 21. aprīlī notika LZS biedru kopsapulce, kurā tika pieņemts šī gada budžets, kā arī dienas kārtībā bija iekļauts jautājums par treneru tematiku. Ne sadaļā par budžetu, ne arī pie diskusijas par treneru tematiku netika izteikti vai fiksēti jautājumi, iebildumi, priekšlikumi par treneru atalgojumu šajā sezonā. N. Penke informē, ka atalgojuma sadalei tika piemērots pagājušā gada koncepts – 50% laivas, 50% dēļi; treneru atlase notiek pēc treneru reitingiem (ir spēkā attiecīgi nolikumi); treneru atalgojuma mainīgā daļa (50%) tiek aprēķināta izmantojot iegūtos reitinga punktus.

Uzņēmuma līguma termiņš 01.05.-30.09.2022. Uzņēmuma līgumi ir saskaņoti ar treneriem.

Ievērojot augstāk minēto, N. Penke lūdz valdi akceptēt uzņēmumu līgumu noslēgšanu ar 30. marta valdes sēdē fiksētiem (punkts.9.1.)  treneriem – Ināru Aili, Žaklīnu Litaunieci, Raiti Škutānu, Arni Kraukli, Māri Birzuli.

Noklausoties N. Penkes ziņojumu, valde vienbalsīgi apstiprina augstākminēto treneru sarakstu.