Par Rīgas domes (RD) līdzfinansējumu un dalību RD izlasē

RD līdzfinansējumam sacensībām var pieteikties sportisti no 15 gadu vecuma, kuri ir deklarējušies Rīgā vismaz no šī gada 1.  janvāra. 

Par līdzfinansējumu sacensībās: 

 1. Pieteikumu Līdzfinansējuma saņemšanai saskaņā ar Nolikumu dalībai pasaules čempionātā un Eiropas čempionātā var iesniegt Federācijane vēlāk kā 20 dienas pirms pasaules čempionāta, Eiropas čempionāta vai starptautiskajām sacensībām,  izmantojot Nolikuma 1. pielikumu. Lai informētu LZS par RD līdzdfinansējuma nepieciešamību, dalībniekam vai trenerim ir jāaizpilda pieteikuma anketu jeb Pielikums nr.1 (atrodas šeit:  https://sports.riga.lv/lv/sports/atbalsts-rigas-sportistiem?target=223) un jānosūta uz liva@sailinglatvia.lv.
 2. Līdzfinansējumu piešķir dalības maksas, ceļa izdevumu (biļešu izdevumi un transporta noma) un naktsmītnes izdevumu samaksai. Saskaņā ar RD saistošajiem noteikumiem Nr. 123 un Nolikumu Nr. DIKS-22-23-nos “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Rīgas sportistu un komandu dalībai pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos un starptautiskās sacensībā”:

 

 1. Līdzfinansējuma apmērs dalībai vienās starptautiskajās sacensībās:

27.1. Rīgas sportistam olimpiskajos individuālajos sporta veidos olimpiskajās disciplīnās – līdz 450 euro, komandu disciplīnā komandai – līdz 900 euro;

27.2. Rīgas sportistam olimpisko sporta veidu sporta spēlēs – līdz 350 euro, komandai – līdz 2300 euro;

27.3. Rīgas sportistam neolimpiskajos individuālajos sporta veidos un olimpisko sporta veidu neolimpiskajās disciplīnās – līdz 350 euro, komandu disciplīnā komandai – līdz 700 euro;

27.4. Rīgas sportistam neolimpisko sporta veidu sporta spēlēs – līdz 250 euro, komandai – līdz 1500 euro;

27.5. Rīgas sportistam veterānu/senioru sacensībās – līdz 200 euro.

 

 1. Līdzfinansējuma apmērs dalībai pasaules un Eiropas čempionātos vienām sacensībām:

28.1. Rīgas sportistam olimpiskajos individuālajos sporta veidos olimpiskajās disciplīnās – līdz 650 euro, komandu disciplīnā komandai – līdz 1300 euro;

28.2. Rīgas sportistam olimpisko sporta veidu sporta spēlēs – līdz 400 euro, komandai – līdz 3000 euro;

28.3. Rīgas sportistam neolimpiskajos individuālajos sporta veidos un olimpisko sporta veidu neolimpiskajās disciplīnās – līdz 500 euro, komandu disciplīnā komandai – līdz 1000 euro;

28.4. Rīgas sportistam neolimpisko sporta veidu sporta spēlēs – līdz 300 euro, komandai – līdz 1750 euro;

28.5. Rīgas sportistam veterānu/senioru sacensībās – līdz 250 euro.

 

1.   Pieteikumu Līdzfinansējuma saņemšanai dalībai pasaules čempionātā un Eiropas čempionātā var iesniegt:

 1. var iesniegt Federācija,
 2. ne vairāk kā sešām sacensībām gadā,
 3. ne vairāk kā divām sacensībām kalendārajā gadā vienam Rīgas sportistam,
 4. ne vairāk kā diviem Rīgas sportistiem individuālajos sporta veidos vienās sacensībās.

2.    Pieteikumu Līdzfinansējuma saņemšanai dalībai starptautiskajās sacensībās:

 1. var iesniegt Federācija vai Federācijas biedrs*,
 2. ne vairāk kā divām sacensībām gadā,
 3. ne vairāk kā divām sacensībām kalendārajā gadā vienam Rīgas sportistam,
 4. ne vairāk kā trim Rīgas sportistiem individuālajos sporta veidos vienās sacensībās,
 5. ne vairāk kā vienas komandas dalībai komandu sacensībās,
 6. nevar iesniegt par sportistiem, kuri iekļauti Rīgas izlasē individuālajos sporta veidos.

* Vēršam uzmanību, ka līdzfinansējumu starptautiskajām sacensībām var iesniegt arī LZS biedrs, neinformējot LZS. Noteikumi un ierobežojumi ir tie paši, attiecīgi, LZS biedrs nevar pieteikties vairāk kā uz divām starptautiskajām sacnsībām gadā utt. Uzsveram, ka pieteikumi dalības līdzfinansējumam pasaules vai Eiropas čempionātos drīkst iesniegt tikai LZS!

3. Komisija piešķir Līdzfinansējumu atbilstoši Noteikumu 27. un 28. punktam viena kalendārā gada ietvaros atbilstoši vērtēšanas kritērijam “Rīgas sportista vai komandas līdzšinējie sportiskie sasniegumi iepriekšējā kalendārā gadā”:

3.1.     dalībai pasaules čempionātā vai Eiropas čempionātā:

3.1.1.     pieaugušo konkurencē:

 • ja izcīnīta no 1. līdz 16. vietai olimpiskajās vai paralimpiskajās spēlēs, pasaules vai Eiropas čempionātā, vai ir Latvijas čempions, tad Komisija piešķir 100% no pieprasītā Līdzfinansējuma,
 • ja citi sportiskie sasniegumi, tad Komisija piešķir 80% no pieprasītā Līdzfinansējuma.

3.1.2.     junioru/ jaunatnes konkurencē:

 • ja izcīnīta no 1. līdz 10. vietai pasaules vai Eiropas čempionātā atbilstošā vecuma grupā, vai ir Latvijas junioru/ jaunatnes čempions atbilstošā vecuma grupā, tad Komisija piešķir 100% no pieprasītā Līdzfinansējuma,
 • ja citi sportiskie sasniegumi, tad Komisija piešķir 80% no pieprasītā Līdzfinansējuma.

3.1.3.    veterānu/ senioru konkurencē:

 • ja izcīnīta no 1. līdz 6. vietai augsta līmeņa veterānu/ senioru sacensībās un pārstāvēta Pašvaldība Latvijas pašvaldību sporta veterānu/ senioru savienības sporta spēlēs, tad Komisija piešķir 100% no pieprasītā Līdzfinansējuma,
 • ja pārstāvēta Pašvaldība Latvijas pašvaldību sporta veterānu/ senioru savienības sporta spēlēs, tad Komisija piešķir 80% no pieprasītā Līdzfinansējuma,
 • ja citi sportiskie sasniegumi, tad Komisija piešķir 70% no pieprasītā Līdzfinansējuma;

3.2.     dalībai starptautiskās sacensībās: 

3.2.1.       pieaugušo konkurencē:

 • ja izcīnīta no 1. līdz 20. vietai olimpiskajās vai paralimpiskajās spēlēs, pasaules vai Eiropas pieaugušo čempionātā, vai ir Latvijas čempions, tad Komisija piešķir 100% no pieprasītā Līdzfinansējuma,
 • ja citi sportiskie sasniegumi, tad Komisija piešķir 80% no pieprasītā Līdzfinansējuma;

3.2.2.   junioru/ jaunatnes konkurencē:

 •  ja izcīnīta no 1. līdz 16. vietai pasaules vai Eiropas junioru/ jaunatnes čempionātā atbilstošā vecuma grupā, vai ir Latvijas junioru/ jaunatnes čempions atbilstošā vecuma grupā, tad Komisija piešķir 100% no pieprasītā Līdzfinansējuma

3.2.3.      veterānu/ senioru konkurencē:

 •  ja izcīnīta no 1. līdz 10. vietai augsta līmeņa veterānu sacensībās un pārstāvējis Pašvaldību Latvijas pašvaldību sporta veterānu – senioru savienības sporta spēlēs, tad Komisija piešķir 100% no pieprasītā Līdzfinansējuma,
 •  ja pārstāvēta Pašvaldība Latvijas pašvaldību sporta veterānu/ senioru savienības sporta spēlēs, tad Komisija piešķir 80% no pieprasītā Līdzfinansējuma,
 • ja citi sportiskie sasniegumi, tad Komisija piešķir 75% no pieprasītā Līdzfinansējuma.

Visus noteikumus lasi šeit: https://sports.riga.lv/lv/sports/atbalsts-rigas-sportistiem?target=223

 

Par RD sportistu izlasi :

Pieteikumu iesniedz federācija un pieteikties var Rīgas sportisti, kuri iepriekšējā kalendāra gadā uzrādījuši augstus sasniegumus sportā un nav profesionāli sportisti (tādi, kuriem noslēgts darba līgums ar LZS).

Saskaņā ar RD saistošajiem noteikumiem Nr. 123 un Nolikumu Nr. DIKS-22-22-nos “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Rīgas izlasē iekļautajiem sportistiem”: 

Līdzfinansējums var tikt piešķirts Latvijā atzītajai sporta federācijai par Rīgas izlases sportistiem, kuri sacensībās pārstāv Latviju.

Rīgas izlasē individuālajos sporta veidos iekļauj Rīgas labākos individuālo sporta veidu sportistus, kurus iedala trīs grupās atbilstoši iepriekšējā gada sasniegumiem saskaņā ar Nolikumā definētajiem kritērijiem. Līdzfinansējuma apjoms ir atkarīgs no pieteikto sportistu skaita un iedalītās grupas:

19.1. “A” grupas sportistam – līdz 2000 euro;

19.2. “B” grupas sportistam – līdz 1500 euro;

19.3. “C” grupas sportistam – līdz 900 euro.

Līdzfinansējumu var izmantot šādiem mērķiem: sporta bāzes nomai treniņu nodarbību nodrošināšanai, ceļa izdevumiem, dalības maksai un naktsmītnes izdevumiem. 

 1. Rīgas sportistuvar iekļaut Rīgas izlases “A” grupas sastāvā, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem:

1.1. kvalificējies nākamajām olimpiskajām spēlēm;

1.2. izcīnījis no 1. līdz 8. vietai olimpiskajās spēlēs;

1.3. izcīnījis no 1. līdz 6. vietai pasaules čempionātā;

1.4. izcīnījis no 1. līdz 3. vietai Eiropas čempionātā;

1.5. izcīnījis no 1. līdz 6. vietai pasaules kausa kopvērtējumā sporta veidos, kur sacensības notiek vairākos sacensību posmos un tiek izcīnīts vai noteikts kopvērtējuma uzvarētājs.

 1. Rīgas sportistuvar iekļaut Rīgas izlases “B” grupas sastāvā, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem:

2.1.     izcīnījis no 9. līdz 12. vietai olimpiskajās spēlēs;

2.2.     izcīnījis no 7. līdz 8. vietai pasaules čempionātā;

2.3.     izcīnījis no 4. līdz 6. vietai Eiropas čempionātā;

2.4.     izcīnījis no 7. līdz 10. vietai pasaules kausa kopvērtējumā sporta veidos, kuros sacensības notiek vairākos sacensību posmos un tiek izcīnīts vai noteikts kopvērtējuma uzvarētājs;

2.5.     izcīnījis no 1. līdz 3. vietai Eiropas kausa kopvērtējumā sporta veidos, kuros sacensības notiek vairākos sacensību posmos un tiek izcīnīts vai noteikts kopvērtējuma uzvarētājs;

2.6.     izcīnījis 1. vietu pasaules vai Eiropas junioru čempionātā no 16 gadiem.

 1. Rīgas sportistuvar iekļaut Rīgas izlases “C” grupas sastāvā, ja viņš ir Latvijas čempions olimpisko sporta veidu olimpiskajās disciplīnās pieaugušo konkurencē iepriekšējā kalendārajā gadā, un, ja disciplīnā startē ne mazāk kā astoņi dalībnieki; neolimpisko sporta veidu disciplīnās – ja disciplīnā startē ne mazāk kā 10 dalībnieki.

 

 1. “A” un “B” grupas sportistiem kritērijs ir izpildīts ja:

12.1 olimpisko sporta veidu olimpiskajā disciplīnā startē ne mazāk kā 10 sportisti no astoņām valstīm, izņemot olimpiskās spēles un olimpisko kvalifikāciju;

12.2 neolimpisko sporta veidu disciplīnā startē ne mazāk kā 12 sportisti no 10 valstīm

Visi noteikumi šeit https://sports.riga.lv/lv/sports/atbalsts-rigas-sportistiem?target=221

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2022. gada 2. maijam plkst. 14.00, nolikumā noteiktajā kārtībā. 

Saskaņā ar RD saistošajiem noteikumu Nr. 123 Par pašvaldības atbalstu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni projektu īstenošanai Rīgā punktu 18.2., līdzfinansējums var tikt piešķirts Latvijā atzītajai sporta federācijai (turpmāk – Federācija) par Rīgas izlases sportistiem, kuri sacensībās pārstāv Latviju un atbilst šādiem nosacījumiem ir sasnieguši 16 gadu vecumu.

Visi noteikumi par Rīgas domes (RD) līdzfinansējumu un dalību RD izlasē apskatāmi šeit: https://sports.riga.lv/lv/sports/atbalsts-rigas-sportistiem

Jautājumu gadījumā, rakstiet liva@sailinglatvia.lv