Izziņota kopsapulces 21.04.2022. darba kārtība un laiks

Tēma Kopsapulču protokoli | 0

2022. gada 21. aprīlis

18:00

Kopsapulce Nr. 2022-1

Darba kārtība:

  1. Saskaņā ar LZS statūtu 7.7. punktu, Biedru kopsapulci vada LZS prezidents, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. Kopsapulces dalībnieki ieceļ sanāksmes vadītāju, protokolētāju un balsu skaitītāju.
  1. Iepazīšanās ar Revidentu ziņojumu. LZS 2021. gada pārskata un valdes ziņojuma apstiprināšana. Ziņo L. Loginovs
  1. LZS 2022. gada budžeta apstiprināšana. Ziņo L. Loginovs
  2. Biedru nauda un biedru statusa maiņas principi. Ziņo L. Loginovs
  3. Stratēģisko klašu (ILCA, Optimist, IQFOIL un Techno) dalības maksas starptautiskajās klašu organizācijās. Ziņo L. Loginovs
  4. Dažādi.

6.1. Izlases treneru jautājums. Iesūtīja R. Škutāns (Kambīze)

6.2. LZS definētas prioritātes starp stratēģiskajām klasēm un vecuma grupām.  Iesūtīja R. Škutāns (Kambīze)