Izsludināta kopsapulce š.g. 21.aprīlī

Pamatojoties uz biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk – LZS) statūtu 7. 3 punktu, LZS valde izsludina biedru kopsapulci 2022. gada 21. aprīlī, 18:00, Kalpaka bulvārī 12, Rīgā (Rīgas Brīvostas pārvaldes ēka), ar šādiem darba kārtības punktiem:
1. Iepazīšanās ar Revidentu ziņojumu. LZS 2021. gada pārskata un valdes ziņojuma apstiprināšana.
2. LZS 2022. gada budžeta apstiprināšana. 
3. Biedru nauda un biedru statusa maiņas principi. 
Aicinām pārliecināties par biedra naudas rēķinu apmaksu.
4. Stratēģisko klašu (ILCA, Optimist, IQFOIL un Techno) dalības maksas starptautiskajās klašu organizācijās.
5. Dažādi.
Jautājumus un/vai ierosinājumus, kurus dalīborganizācijas vēlās izskatīt kopsapulces laikā, lūgums iesūtīt elektroniski (info@sailinglatvia.lvlīdz 17. aprīlim.
Saskaņā ar LZS statūtu punktu 7.2., biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LZS biedri, bet, pamatojoties uz LZS statūtu punktu 5.4., asociētajiem biedriem nav balstiesību.
Lūgums informēt par pilnvaroto personu, kura pārstāvēs Jūsu organizāciju kopsapulcē, līdz 19. aprīlim (ieskaitot), rakstot uz info@sailinglatvia.lv.
——————————————————————————————————————-