LSFP ir izsludinājusi pieteikšanos konkursam „Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem”

Informējam, ka Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) ir izsludinājusi pieteikšanos konkursam „Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” 2022. gadā (turpmāk – Konkurss).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2022. gada 21. martam.

Konkursa nolikuma punktā nr.16 tiek noteikts, ka:

6. LSFP līdzfinansējuma (dotācijas) apmērs vienam Projektam tiek noteikts atkarībā no kopējā Konkursam iesniegto Projekta pieteikumu skaita, to nozīmības un pieprasītā finansējuma apjoma. LSFP līdzfinansējuma (dotācijas) maksimālais apmērs vienam Projektam ir atkarīgs no Projektā plānotās tālākizglītības programmas apjoma:

16.1. Projektā, kura plānotās tālākizglītības programmas apjoms ir līdz 8 akadēmiskajām stundām – līdz 1200 euro;

16.2. Projektā, kura plānotās tālākizglītības programmas apjoms ir 9 – 16 akadēmiskās stundas (2 dienas) – līdz 2 500 euro.

 

Informācija par Konkursu, kā arī Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama LSFP tīmekļvietnē – https://lsfp.lv/jaunumi/zinas/konkurss-talakizglitibas-programmu-seminaru-istenosanai

Pirms Konkursa pieteikuma iesniegšanas LSFP, aicinām rūpīgi iepazīties ar Konkursa nolikumu un iesniegt pieteikumu nolikumā noteiktajā kārtībā.

Projekta pieteikums iesniedzams LSFP birojā (Grostonas ielā 6B, Rīgā, LV-1013), noformējot to datorrakstā latviešu valodā vai kā elektronisks dokuments (elektroniskais paraksts) atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz LSFP e-pastu lsfp@lsfp.lv.

 

Jautājumu gadījumā par konkursu aicinām sazināties ar LSFP sertifikācijas un projektu speciālisti Aleksandru Švalkovsku (aleksandra.svalkovska@lsfp.lv, tel. 68622302).

Nolikums un pieteikuma veidlapaa pieejamas šeit:

LSFP_Konkursa_NOLIKUMS_talakizglitiba_2022-public

LSFP_Konkursa_PIETEIKUMS_talakizglitiba_2022k