LZS pārtrauc sadarbību ar Krievijas un Baltkrievijas pārstāvjiem

Nosodot Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas īstenoto militāro agresiju pret Ukrainu, tās neatkarību un teritoriālo nedalāmību, biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” (LZS) pārtrauc līdzdalību šo valstu organizētajos sporta pasākumos, kā arī sadabību ar šo valstu sporta organizācijām.
LZS valde aicina LZS dalīborganizācijas ievērot, ka Krievijas un Baltkrievijas sportisti, treneri un tiesneši netiek aicināti vai pielaisti burāšanas sacensībās Latvijā.
LZS valde ir aicinājusi WS vadību pieņemt stingrāku nostāju Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalībai burāšanas sacensībās, atbilstoši Starptautiskās Olimpiskās komitejas aicinājumam (skatīt zemāk pievienoto saiti uz šo aicinājumu).

LSFP aicinājums pārtraukt līdzdalību: https://lsfp.lv/jaunumi/zinas/latvijas-sporta-federaciju-padome-aicina-sporta-federacijas-partraukt-lidzdalibu

LOK aicinājums neļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties sacensībās:  http://olimpiade.lv/zinas/raksts/sok-aicina-nelaut-krievijas-un-baltkrievijas-sportistu-un-amatpersonu-dalibu-starptautiskajas-sacensibas

IOC (International Olympic Committee): https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-recommends-no-participation-of-russian-and-belarusian-athletes-and-officials

EUROSAF paziņojums: 20220303 EUROSAF statement

WS paziņojuma oriģinālu lasīt šeit: https://www.sailing.org/2022/02/28/world-sailing-statement-5/ un https://www.sailing.org/2022/03/01/world-sailing-statement-6/

WS paziņojums (tulkojums):

“Šī gada 28. februārī World Sailing (WS) ir izziņojusi oficiālu nostāju par šobrīd notiekošo Ukrainā. 

WS ir noraizējusies par situāciju Ukrainā un Ukrainas burāšanas sabiedrības drošību. Sports veicina labo, pulcējot konkurentus no visas pasaules, kurus vieno vienlīdzības, iekļaušanas, cieņas un godīguma vērtības. WS pievienojas daudzām starptautiskām sporta organizācijām paziņojot, ka aicina nekavējoties izbeigt visas karadarbības un atsākt dialogu, lai panāktu miermīlīgu risinājumu. 

WS informē, ka 2022. gadā Krievijā un Baltkrievijā nav plānotas WS regates, kā arī dara zināmu, ka izpildpadome atbalsta Krievijā organizēto treniņu un mācību pārcelšanu. Šobrīd WS aktīvi sazinās ar visu dalībvalstu iestādēm, lai sniegtu atbalstu šajā neticami grūtajā laikā. 

WS joprojām sazinās ar visām savām dalībvalstu iestādēm, lai sniegtu atbalstu Ukrainai šajā neticami grūtajā laikā.”