Valdes sēdes balsojums (attālināti) 23.02.2022. + Protokols Nr. 4/22

Protokols Nr. 4/22

Elektronisks valdes balsojums

Piedalās LZS valde pilnā sastāvā

Pamatojoties uz LZS Statūtu punktu 8.7., biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs izsludina elektronisku valdes balsojumu, ar šādiem dienas kārtības punktiem:

  1. Latvijas Čempionāta rīkošanas pieteikumi. Ziņo L. Loginovs.
  2. LOV sastāva sadalījums papildu vietām. Ziņo L. Loginovs.

 

1. L. Loginovs ziņo, ka 2022. gada 1. februārī ir noslēgusies pieteikšanās Latvijas atklātā burāšanas čempionāta (LČ) rīkošanai un ir saņemti 2 pieteikumi no: Nodibinājuma “Latvijas Olimpiskā burāšanas skola” (LOBS) un Kuivižu jahtkluba (KJ). Izskatot saņemtos pieteikumus, valde lemj:

1.1. Nodibinājums “Latvijas Olimpiskā burāšanas skola” (LOBS) pieteikums, pieteicējs Jānis Jēkabsons:

L. Loginovs balso par LOBS kā 2022. gada Latvijas atklātā burāšanas čempionāta rīkotāju.

Pārējie valdes locekļi no balsošanas atturas.

1.2. Kuivižu Jahtklubs (KJ) pieteikums, pieteicējs Kristaps Močāns:

L. Loginovs balso pret KJ kā 2022. gada Latvijas atklātā burāšanas čempionāta rīkotāju.

Pārējie valdes locekļi balso par KJ kā 2022. gada Latvijas atklātā burāšanas čempionāta rīkotāju.

I. Jākobsone pamato savu balsojumu sakot, ka LČ rīkošana dotu iespēju KJ izvērtēt un veikt nepieciešamos priekšdarbus, ja KJ rīkotu Ziemeļvalstu čempionātu (ZvČ) 2023. gadā (KJ ir vienīgais izteicis vēlmi organizēt ZvČ, iesniedzot pieteikumu LZS noteiktajā termiņā).

Pamatojoties uz augstākminēto valdes balsojumu, par Latvijas atklātā burāšanas čempionāta rīkotāju tiek izvēlēts Kuivižu jahtklubs.

2. L. Loginovs ziņo, ka šī gada 14. februārī no Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) ir saņemts apstiprinājums, ka Latvijas Olimpiskās komitejas IK un Latvijas Olimpiskās vienības dalībnieku sapulce pieņēmusi lēmumu papildināt LOV vasaras individuālo sporta veidu kvotu skaitu, attiecīgi piešķirot burāšanas sportam 1 sudraba vietu un 2 bronzas vietas LOV sastāvos. Tiek lūgts nominēt sportistus LOV sastāva atbilstoši piešķirtajām kvotām un federācijas izstrādātajiem kritērijiem.

Saskaņā ar valdes sēdes protokolu 16/21, LOV sastāvam tika nominēts M. Atilla bronzas sastāvam. Ņemot vērā divas papildu vietas, iepriekš pieteiktie sportisti – E.P.Kumpiņa un D.Mazais tiek iekļauts LOV sastāvos.

Ņemot vērā augstākminēto un LZS izstrādātos kritērijus, E.P.Kumpiņa atbilst sudraba sastāvam un D. Mazais bronzas sastāvam.

Valde vienbalsīgi lemj par E. P. Kumpiņas nominēšanu LOV sudraba sastāvā un D. Mazā nominēšanu LOV bronzas sastāvā.