Valdes sēde (attālināti) 02.02.2022. + Protokols 3/22

2022. gada 2. februāris

Protokols Nr. 3/22

Attālināta valdes sēde

 

Piedalās: L. Loginovs, N. Penke, V. Romans, I. Jākobsone, K. Kanska, R. Vaivods, J. Rožkalns

Pamatojoties uz LZS Statūtu punktu 8.7., biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs izsludināja attālinātu valdes sēdi 2. februārī, 20:00 ar šādiem dienas kārtības punktiem:
1. Topaz Argo klases iekļašana LJA sporta jahtu klašu sarakstā. Ziņo L. Loginovs.
2. Vēstule no katamarāna “Kaupo” komandas locekļiem (I. Pimenova un J. Petrova) ar lūgumu atbalstīt katamarāna “KAUPO” godināšanas projektu. Ziņo L. Loginovs.
3. Dažādi.
  1. 2022 Allianz Youth Sailing World Championship dalības apmaksa. Ziņo N. Penke.

 

1. Topaz Argo klases iekļašana LJA sporta jahtu klašu sarakstā. Ziņo L. Loginovs.

Iepazīstoties ar A. Rautenberga iesniegumu LZS valdei, valde lemj par Topaz Argo klases iekļaušanu sporta jahtu klašu sarakstā. N. Penke no balsošanas atturās.

Pēc V. Romana lūguma, valdei tiek lūgts izskatīt arī Platu 25 klases iekļaušanu LJA sporta jahtu klašu sarakstā. Pēc LZS prezidenta lūguma papildināt dienas kārtības punktu, valde lemj par Platu 25 klases iekļaušanu sporta jahtu klašu sarakstā. N. Penke no balsošanas atturās.

2. Vēstule no katamarāna “Kaupo” komandas locekļiem (I. Pimenova un J. Petrova) ar lūgumu atbalstīt katamarāna “KAUPO” godināšanas projektu. Ziņo L. Loginovs.

Iepazīstoties ar I. Pimenova un J. Petrova iesūtīto vēstuli un projekta plāna, valde vienbalsīgi atbalsta “KAUPO” godināšanas projektu, piekrītot sagatavot prasītās atbalsta vēstules godināšanas projekta ietvarā.

3. Dažādi.

2022 Allianz Youth Sailing World Championship dalības apmaksa. Ziņo N. Penke.

N. Penke ziņo, ka 2022 Allianz Youth Sailing World Championship dalības apmaksai ir nepieciešami 8050 Eur, lai segtu 6 personu dalību (divi jaunieši IQFoil klasē, 2 – ILCA klasē, kā arī treneris un komandas vadītājs). Valde vienbalsīgi atbalsta dalības maksas segšanu no LSFP līdzekļiem. I. Jākobsone jautājuma izskatīšanā nepiedalās.