Valdes sēde (attālināti) 12.01.2022. + Protokols 2/22

2022. gada 18. janvāris

Protokols Nr. 2/22

Valdes sēde

Pamatojoties uz LZS Statūtu punktu 8.7., biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs 2022. gada 12. janvārī sasauca valdes sēdi, ar šādiem dienas kārtības punktiem:

  1. Kvalifikācijas komisijas (KK) nolikuma izmaiņas. Ziņo L. Loginovs.
  2. Dažādi.

Pieaicināts: J. Grīslis, Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks

1. Kvalifikācijas komisijas (KK) nolikuma izmaiņas. Ziņo L. Loginovs.
L. Loginovs izklāsta valdei vēsturisko aspektu par Kvalifikācijas komisijas funkcijām un uzdevumiem norādot, ka LZS skar tikai KK eksaminējošie jautājumi un šī kārtība ir labi strādājusi līdz šim. Pēc N. Penkes lūguma, J. Grīslis izklāsta valdei Kvalifikācijas komisijas darbības principu. Kā informē J. Grīslis, LZS, ar Kvalifikācijas komisijas klātbūtni, nodrošina eksāmenu pieņemšanu, kā arī ir informēts par visām MK un likumu izmaiņām, kas skar atpūtas kuģus. Papildus J. Grīslis paskaidro KK paplašināšanas nepieciešamību un to, ka KK ir pārliecinājusies, ka šie papildu KK pārstāvji varēs pildīt eksaminācijas pienākumus.

Iepazīstoties ar L. Loginova izklāstu un J. Grīšļa skaidrojumu, LZS valde vienbalsīgi lemj par KK nolikuma izmaiņām divos punktos:

2.1. LZS Kvalifikācijas komisijas personālsastāvu izveido no LZS dalīborganizāciju izvirzītiem pārstāvjiem, pēc skaita ne mazāk, kā 5 (pieciem) un ne vairāk kā 16 (sešpadsmit).

2.2. LZS Kvalifikācijas komisijas personālsastāvu apstiprina LZS prezidents, tās priekšsēdētaju un vietnieku apstiprina LZS valde.
Apstiprinātais nolikums pieejams šeit: Kvalifikacijas_komisijas_nolikums_12012022 un LZS mājas lapā, sadaļā dokumenti.

2. Dažādi.

Jautājumi, kuros nepieciešams valdes balsojums, netika izskatīti.