Valdes sēdes balsojums (attālināti) 05.01.2022. + Protokols Nr. 1/22

2022. gada 6. janvāris

Protokols Nr. 1/22

Attālināts valdes balsojums

Pamatojoties uz LZS Statūtu punktu 8.7., biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs 2022. gada 5. janvārī izsludināja attālinātu valdes balsojumu, ar šādiem dienas kārtības punktiem:

  1. Tiesnešu kolēģijas (TK) izmaiņas (nolikums, valdes sastāvs). Ziņo N.Penke.
  2. Kvalifikācijas komisijas (KK) jaunais sastāvs. Ziņo J. Rožkalns.

1. Tiesnešu kolēģijas (TK) izmaiņas (nolikums, valdes sastāvs).

1.1. TK nolikums.

N. Penke iepazīstina ar izmaiņām TK nolikumā. Juris Rožkalns piebilst, ka TK vadība nedarbojās jau no 2021.gada septembra, līdz ar to esot skaidrs, ka līdzšinējais, neatkarīgais TK vadības ievēlēšanas un darbības modelis nav pierādījis sevi ar reāliem darbiem un rezultātu. Kā vienīgo risinājumu attīstībai J. Rožkalns redz LZS valdes ievēlētu TK vadību, kura kopīgi ar LZS valdi realizē Dalīborganizāciju uzdotos uzdevumus Burāšanas tiesnešu skaita un kvalifikācijas attīstības jomā.

Iepazīstoties ar izmaiņām Tiesnešu kolēģijas (TK) nolikumā, LZS valde vienbalsīgi atbalsta nolikumu.

Ar apstiprināto nolikumu varat iepazīties šeit: TK nolikums.

1.2. TK valdes priekšsēdētājs.

N. Penke atgādina, ka saskaņā ar 2021. gada 13. decembra valdes sēdi (Protokols 16/21), TK valdes priekšsēdētāja kandidatūra ir A. Bērziņš. Balstoties uz iepriekšminētajā valdes sēdē uzklausīto A. Bērziņa redzējumu, LZS valde apstiprina A. Bērziņu par TK valdes priekšsēdētāju. 

Juris Rožkalns no balsojuma atturas, jo viņa balsojums var tikt uzskatīts par interešu konfliktu (Artūrs Bērziņš līdzšinējās TK vadības sastāvā aktīvi darbojās disciplinārkomisiju izveidē un lēmumu pieņemšanā par tiesnešu kategoriju noņemšanu, tostarp J. Rožkalnam).

1.3. TK valdes locekļa kandidatūras izvērtējums.

N. Penke iepazīstina valdi ar saņemtajiem dokumentiem par L. Rozina iekļaušanu. LZS Valde, iepazīstoties ar saņemtajiem pamatojuma dokumentiem un izvērtējot L. Rozina piemērotību TK valdes sastāvam, apstiprina L. Rozina kandidatūru valdes locekļu sastāvam. J.Rožkalns no balsojuma atturas, jo viņa balsojums var tikt uzskatīts par interešu konfliktu (Leonīds Rozins, kopā ar Albertu Rozinu, pēc personīgās iniciatīvas rosināja disciplinārlietu pret J. Rožkalnu kā pret tiesnesi, kā arī lēma par viņa tiesneša kategorijas pazemināšanu).

2. Kvalifikācijas komisijas jaunais sastāvs. Ziņo J. Rožkalns.

2.1. Kvalifikācijas komisijas (KK) nolikums:

J. Rožkalns iepazīstina valdi ar veiktajiem labojumiem KK nolikumā. Kā informē J. Rožkalns, nolikuma atjaunotajā versijā precizēti termini un skaidrojumi, bet tā galvenais mērķis ir paplašināt Kvalifikācijas sastāvu (no līdzšinējiem 9 cilvēkiem uz 16), jo ir pieaugusi interese par Starptautiskās Atpūtas Kuģu vadītāju kvalifikācijas iegūšanu.

Iepazīstoties ar veiktajiem labojumiem, valdes balsojums ir šāds:

Par: J. Rožkalns

Pret: L. Loginovs, N. Penke, I. Jākobsone, K. Kanska

Atturas: V. Romans, M. Birzulis, R. Vaivods

L. Loginovs uzskata, ka 2013. gada gada KK nolikums, kurš ir spēkā līdz šim, ir piemērots arī šī brīža situācijā, tādēļ, aicina veikt labojumus tikai un vienīgi divos punktos, kas paredz sastāva paplašināšanu, saskaņā ar piedāvāto skaitu no 9 uz 16 (2.1. punkts), un ierosina, ka KK personālsastāvu turpmāk apstiprina LZS prezidents (2.2. punkts). Valde piekrīt LZS prezidenta piedāvājumam.

2.2. Kvalifikācijas komisijas sastāva paplašināšana. 

Ņemot vērā balsojuma rezultātus dienas kārtības 2.1. punktā, valde lemj šo jautājumu atlikt līdz KK nolikuma apstiprināšanai.

2.3. Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

J. Rožkalns iepazīstina valdi ar G. Šteinerta saņemto vēstuli par J. Grīšļa kandidatūru KK priekšsēdētāja vietnieka amatam.

Valde lemj par J. Grīšļa apstiprināšanu KK priekšsēdētāja vietnieka amatam. M. Birzulis no balsojuma atturas.