LSFP aicina pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai sacensību rīkošanai 2022. gadā

Latvijas Sporta federāciju padome aicina pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai atzīto sporta federāciju plānotajām attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālo sacensību pieaugušajiem, junioriem un jauniešiem rīkošanai Latvijā 2022. gadā. 

Saskaņā ar kritērijiem viena atzītā sporta federācija var pretendēt uz līdzfinansējumu ne vairāk kā vienām sacensībām vienā sporta veidā un ne vairāk kā divām dažādām sacensībām atšķirīgos sporta veidos (kritēriju 9.punkts).

Uz līdzfinansējumu, saskaņā ar zemāk pievienotajiem kritērijiem, nevar pretendēt tās sacensības, kuru rīkošanai tiek atsevišķi piešķirts finansējums no valsts budžeta apakšprogrammas 09.16. “Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā”.

Visiem interesentiem nosūtīt zemāk pievienoto pieteikuma anketu līdz 7. janvārim (ieskaitot) uz info@sailinglatvia.lv.

Pieteikuma anketa: skatīt šeit

Kritēriji: skatīt šeit