Estere Paula Kumpiņa kļūst par LSFP stipendiātu

2021. gada novembrī tika apstiprināti Sporta stipendijas ieguvēji 2021./ 2022. studiju gadam.

Sporta stipendiju finansēšanas avots ir valsts (Izglītības un zinātnes ministrijas) paredzētie budžeta līdzekļi. Stipendiju komisija saņēma 75 studējošo sportistu pieteikumus, no kuriem stipendija piešķirta 43 pretendentiem, tostarp, Esterei Paulai Kumpiņai.

Pieteikties stipendijai tika aicināti visu Latvijas izlašu sportisti, kuri studē akreditētā augstākās izglītības
iestādē, un startē sporta veidos, kuru starptautiskās federācijas ir Starptautisko Sporta federāciju ģenerālās
asociācijas (GAISF) biedri, vai atzītas Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā. Stipendiju piešķiršanas kritēriji
nenodala budžeta vai maksas, pilna vai nepilna laika studiju programmas, tomēr studiju ilgums nedrīkst
pārsniegt studiju programmas apguvei paredzēto laika periodu.

Informācijai: https://lsfp.lv/assets/mediabox/documents/9/LSFP-kopsapulces-materiali-2022.pdf