Izsludināta valdes sēde 13.12.2021. + protokols Nr. 16/21

2021. gada 13. decembris

Protokols 16/21

Piedalās LZS valde pilnā sastāvā.

 

Pamatojoties uz LZS Statūtu punktu 8.7., biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs izsludināja valdes sēdi klātienē, 2021. gada 13. decembrī pulksten 18:00, ar šādiem dienas kārtības punktiem:

  1. Tiesnešu kolēģijas izmaiņas (nolikums, valdes sastāvs, administratīvie jautājumi). Ziņo L. Loginovs. Jautājuma izskatīšanai pieaicināts TK pārstāvis A. Bērziņš.

Bērziņš iepazīstina valdi ar savu redzējumu. Šobrīd TK valde nav lemttiesīga, ņemot vērā, ka valdē ir palikuši tikai 2 dalībnieki.

Uzdot J. Rožkalnam un N. Penkem veikt izmaiņas TK nolikumā, paredzot, ka TK valdi līdz trīs cilvēku sastāvam ieceļ LZS valde.

  1. TK vadītāja iecelšana. Ziņo L. Loginovs. 

Pārcelt TK vadītāja iecelšanu uz elektronisko balsojumu brīdī, kad būs veiktas izmaiņas TK nolikumā.

  1. LZS 2022. gada budžeta sastādīšanas principu apspriešana un pieņemšana. Ziņo L. Loginovs. 

Uzdot sastādīt LZS 2022. gada budžetu Finanšu komisijai, ņemot vērā Latvijas vindsērfinga asociācijas, Latvijas Optimist klases asociācijas un Laser burātāju asociāciju iesūtītās tāmes.

  1. Pilnsapulces sasaukšana 2022. gada budžeta apstiprināšanai. Ziņo L. Loginovs. 

Noteikt pilnsapulces sēdes datumu 2022. gada budžeta apstiprināšanai pēc budžeta sastādīšanas. Saskaņā ar LZS statūtu 7.5. punktu, biedru kopsapulce tiek sasaukta vismaz 14 dienas pirms plānotā sapulces datuma.

  1. Dažādi citi aktuāli jautājumi:

5.1. Kandindāti LOV sastāvam. Ziņo L.Loginovs.

LZS ir saņēmusi trīs pieteikumus LOV sastāvam (M. Atilla, D. Mazais un E.P. Kumpiņa). Visi trīs kandidāti atbilst LZS izveidotajiem kritērijiem nominēšanai LOV sastāvam. Šobrīd LZS ir tiesīgs nominēt vienu dalībnieku LOV sastāvam.

Iepazīstoties ar pieteikto sportistu rezultātiem, vienbalsīgi tiek atbalstīts M.Atilla (I. Jākobsone no balsojuma atturas interešu konflikta dēļ).

Vienlaicīgi uzdot LZS reklāmas vadītājai sagatavot vēstuli LOV par divu papildu vietu nepieciešamību LOV sastāvos.

5.2. Nosacījumi Latvijas Čempionāta rīkošanai. Ziņo N. Penke.

LZS valde lemj vienbalsīgi par sagatavoto nosacījumu apstiprināšanu.

Uzdot LZS reklāmas vadītājai publicēt nosacījumus Latvijas Čempionāta rīkošanai, norādot pieteikšanās termiņu – 2022. gada 1. februāris.

5.3. Izmaiņas sporta komisijas sastāvā. Ziņo N. Penke.

Ņemot vērā A. Rozina atteikumu turpināt darbu Tiesnešu kolēģijā, N. Penke aicina iekļaut A. Rozinu Sporta komisijas sastāvā kā Latvijas “Topper” kluba pārstāvi.

LZS valde nobalso par A. Rozina iekļaušanu Sporta komisijas sastāvā. J. Rožkalns no balsojuma atturas.

5.4. 2022. gada GULF OF RIGA REGATTA 2022. GADA LATVIJAS ATKLĀTAIS JŪRAS BURĀŠANAS ČEMPIONĀTS (LIVONIJAS KAUSA IZCĪŅA) nolikuma apstiprināšana. Ziņo K. Kanska. 

LZS valde vienbalsīgi apstiprina sagatavoto nolikumu.

Uzdot LZS reklāmas vadītājai publicēt GORR nolikumu mājas lapā.

5.5. Kvalifikācijas komisijas nolikuma un KK locekļu skaita izmaiņas. Ziņo J. Rožkalns.

Iepazīstoties ar plānotajām izmaiņām, LZS valde vienbalsīgi atbalsta plānotās izmaiņas un KK locekļu skaita palielināšanu un uzdod J. Rožkalnam sagatavot kvalitātes komisijas nolikumu apstiprināšanai elektroniskajā balsojumā.