Valdes sēdes balsojums (attālināti) 05.11.2021 + protokols 14/21

Protokols Nr.14/21

2021. gada 5. novembris

Attālinātās valdes sēdes balsojums

Pamatojoties uz LZS Statūtu punktu 8.7., biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs izsludina steidzamu balsojumu valdei attālināti ar šādu dienas kārtības punktu:

  1. NOTEIKUMI PAR SPORTISTU PIETEIKŠANU INDIVIDUĀLAJOS VASARAS SPORTA VEIDOS OLIMPISKAJĀS BURĀŠANAS DISCIPLĪNĀS UN IEKĻAUŠANU LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS SASTĀVOS. Ziņo: J. Rožkalns

Saskaņā ar valdes reglamenta punktu 3.5.7., valdes locekļiem ir pienākums piedalīties elektroniskajā balsojumā un nobalsot 48h laikā no jautājuma izsūtīšanas brīža.

Balsojums: valde nobalsojusi vienbalsīgi par. Balsojumā nepiedalās I. Jākobsone interešu konflikta dēļ.