Tiešsaistes seminārs ar sporta psiholoģiskās sagatavotības treneri Kristapu Zvejnieku

Sports dāvā daudz pozitīvu emociju, bet ceļā uz sasniegumiem, sportisti bieži saskaras ar emocijām un pārdzīvojumiem, kuri ņem virsroku. Balansēt dzīvi sportā un sasniegt vairāk jau sen vairs nav tikai darbs ar kājām un rokām, jo vienlīdzīgos apstākļos vienmēr uzvarēs sportists, kurš tic saviem spēkiem un ir emocionāli gatavs iet cauri grūtībām. Par visu šo un vēl vairāk runā sporta psiholoģija, kas palīdz sportistiem, treneriem un vecākiem ceļā uz panākumiem un veselīgu uztveri pret sportu.

LZS rīko Sporta psiholoģijas lekciju ciklu dalīborganizāciju biedriem (treneriem, sportistiem, kuri ir vecāki par 12 gadiem, un viņu vecākiem), ar mērķi iepazīstināt trenerus, vecākus un sportistus ar sporta un pozitīvās audzināšanas pamatprincipiem un nodrošināt ar nepieciešamajām zināšanām veselīga jaunā sportista audzināšanā.

Lekcijas pasniedz trīskārtējs olimpietis un sporta psiholoģiskās sagatavotības treneris Kristaps Zvejnieks, balstoties uz plašo personisko pieredzi sportā, studijām sporta psiholoģijā, darbu ar jauniem sportistiem un saskarsmes pieredzi ar viņu vecākiem.

Semināri iekļaus sporta psiholoģijas tēmas sākot no pašiem pamatiem, kas ir sporta psiholoģija un tieši kapēc emociju kontrolei ir nozīme un saistība ar fizisko ķermeni. Iesim cauri emociju veidiem un pirmsstarta stāvokļiem, kā arī to atpazīšanas veidiem un optimizācijas metodēm. Iepazīsimies ar sportista ilgtermiņa attīstības modeli gan no fiziskās, gan psiholoģiskās puses, ka arī treneru, vecāku un sportistu savstarpējo psiholoģisko attiecību veidiem. Jebkura muskuļu darbība sākas ar apzinātu domu veikt kustību. Ja kustība sākas ar domu, bet domas rodas smadzenēs, tad precīzāku kustību veikšanai būtu jāsāk ar treniņu smadzenēm.

Sporta psiholoģija ir salīdzinoši jauna zinātne, kas balstās uz pamata jautājumiem:

  • kāpēc sportot un kā uztvert sportu?
  • ko sportists izjūt nodarbojoties ar sportu?
  • kā ar šīm pozitīvajām un negatīvajām emocijām balansēt sportistadzīvi?
  • kā domāt un reaģēt uz situācijām sportā, lai tas veidotu sporta pieredzi ar “+” zīmi?

Semināru cikls LZS dalīborganizāciju biedriem

“Sporta psiholoģiskā sagatavotība sportistiem, treneriem un vecākiem”

SEMINĀRA SATURS:

TRENERIEM:
Nr. 1 – Ievads sporta psiholoģijā, pirmsstarta emocionālie stāvokļi
Nr. 2 – Metodes emocionālo stāvokļu optimizēšanai
Nr. 3 – Sportistu psiholoģiskie faktori un ilgtermiņa attīstība
Nr. 4 – Treneru/vecāku/bērnu psiholoģiskais fons

SPORTISTIEM (vecumā no 12-15 gadiem, kā arī profesionāliem sportistiem virs 15 gadiem):
Nr. 1 – Ievads sporta psiholoģijā, mērķi un pašiedvesma;
Nr. 2 – Stresa menedžments un elpošanas tehnikas;
Nr. 3 – Vizualizācijas profila izstrāde, rutīna sportā;
Nr. 4 – Sacensību sistēma un izvērtēšana;

Interesentus aicinām pieteikt dalību rakstot, liva@sailinglatvia.lv līdz 4. novembrim. Lekcijas tiks organizētas Zoom platformā. Vietu skaits ir ierobežots.

Lūgums katrai dalīborganizācijai iesūtīt kopējo interesentu sarakstu, norādot vārdu, uzvārdu, epasta adresi un interesējošo semināru (seminārs treneriem, PRO/15+ sportistiem vai 12-15 gadīgiem jauniešiem). Pirms pieteikšanās, lūgums iepazīties ar zemāk norādīto semināru grafiku un laikiem, izvērtējot iespēju piedalīties visos četros semināros. Saites uz semināriem tiks nosūtas privāti.

4 semināri treneriem
06.11 (Sestdiena) 10:00 – 11:30
07.11 (Svētdiena) 10:00 – 11:30
13.11  (Sestdiena) 19:30 – 21:00
14.11 (Svētdiena) 10:00 – 11:30
4 semināri profesionāļiem/15+ gadus veciem sportistiem
06.11 (Sestdiena) 13:00 – 14:30
07.11 (Svētdiena) 13:00 – 14:30
13.11 (Sestdiena) 16:30 – 18:00
14.11 (Svētdiena) 13:00 – 14:30
3 semināri jauniešiem vecumā no 12-15 gadiem
12.11 (Piektdiena) 18:00 – 19:15
13.11 (Sestdiena) 18:00 – 19:15
14.11 (Svētdiena) 18:00 – 19:15

 

Lai iepazītos ar detalizētāku programmas aprakstu treneriem, spiediet šeit.

Lai iepazītos ar detalizētu programmas aprakstu sportistiem, kas vecāki par 12 gadiem, spiediet šeit.