Valdes sēdes balsojums (attālināti) 29.09.2021 + Protokols Nr.13/21

Protokols Nr.13/21

2021. gada 30. septembris

Attālinātās valdes sēdes balsojums

Pamatojoties uz LZS Statūtu 8.7. punktu, biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs 29. septembrī izsludināja valdei steidzamu balsojumu attālināti ar šādu dienas kārtības punktu:

  1. Burāšanas kluba 360 pieteikumi par līdzfinansējuma sniegšanu (kopā 700 EUR) diviem sportistiem dalībai Pasaules Čempionātā Techno 293 klasē, kas norisināsies Itālijā laika posmā no 23.-30. oktobra, iesniegšanai Rīgas Domes līdzfinansējumam (560,97 EUR katram sportistam). Ziņo: N. Penke.

Balsojums: Iepazīstoties ar Burāšanas kluba 360 pieteikumiem, valde vienbalsīgi apstiprina pieteikumus iesniegšanu RD un LZS līdzfinansējuma piešķiršanu katram sportistam 350 Eur apmērā.

Attālināti balsojumā piedalījās:  L. Loginovs, K. Kanska, I. Jākobsone, V. Romans, J. Rožkalns, R. Vaivods, N. Penke

Nepiedalās:  M. Birzulis