Eiropas Sporta nedēļa 2021

No 23. līdz 30. septembrim Latvijā jau septīto gadu pēc kārtas notiks Eiropas Sporta nedēļa. Tā ir Eiropas Komisijas ierosināta iniciatīva ar mērķi motivēt cilvēkus vairāk un biežāk būt kustīgiem, veicināt sportošanu un fizisko aktivitāti, kā arī vairot izpratni par kustīguma ieguvumiem veselībai, darba spējām un vispārējai dzīves kvalitātei. Tās koordinators Latvijā ir Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP).

Kampaņas mērķis paliek nemainīgs – pakāpeniski mainīt sabiedrības attieksmi un paradumus, mācot un izglītojot aktīvu dzīvošanu bērniem agrā vecumā ģimenē, tad bērnudārzā un skolā, mudinot domāt par savu strādājošo fizisko aktivitāti uzņēmumos un iestādēs, visbeidzot, radot labvēlīgus apstākļus sportošanai arī pilsētvidē.  Eiropas Sporta nedēļas pasākumi domāti ikvienam – neatkarīgi no vecuma vai fiziskās sagatavotības. Tāpēc vienlaikus ikvienam, tajā skaitā sporta federācijām un pašvaldībām, ir iespēja iekļauties Eiropas Sporta nedēļas norisē. Pateicoties pašvaldību, federāciju un citu sporta organizāciju aktīvai iesaistei, mērķis tiek sasniegts un Latvijas iedzīvotāji kļūst katru gadu arvien aktīvāki.

Eiropas Sporta nedēļas īstenošanai, LSFP izsludinājusi šādu projektu konkursus: 

  1. “Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšana Eiropas Sporta nedēļas 2021 ietvaros”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz š.g. 04. augustam.

Konkursa mērķis ir Eiropas Sporta nedēļas ietvaros finansiāli atbalstīt projektus, lai pievērstu sabiedrības uzmanību un uzlabotu zināšanas par veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu, popularizējot sportiskas aktivitātes un tādējādi mazinot mazkustīgu dzīvesveidu, plānojot atvērtos treniņus vai sporta aktivitātes, dodot iespēju uzzināt par sportošanas veidiem un izmēģināt tos u. tml.

Pasākuma primārā mērķauditorija ir personas, kuras nenodarbojas ar sportu un fiziskām aktivitātēm un neapmeklē sporta klubus un fitnesa klubus vai dara to neregulāri – visu vecuma grupu cilvēki, ieskaitot bērnus un jauniešus, kā arī seniorus. Aptveramās Eiropas Sporta nedēļas fokusa tēmas: sports izglītības iestādēs, darbavietās un mājās, sports brīvā dabā, sporta klubos un fitnesa centros.

No nolikuma:
7. Līdzfinansējuma saņēmējs (turpmāk – Pasākuma organizators) var būt: 
7.1. Primāri – Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītā sporta federācija, tās biedrs (sporta/fitnesa klubs), pašvaldība vai tās iestāde, individuāli – likumā noteiktajā kārtībā sertificēts sporta speciālists (treneris). 
7.2. Kā arī – sporta un fitnesa klubs, izglītības iestāde, olimpiskais centrs. 
8. Pasākuma organizatoram ir jābūt sadarbības pieredzei ar vismaz trim dažāda veida partneriem – pašvaldībām vai tās iestādēm, izglītības iestādēm, atzītajām sporta federācijām, LSFP, Latvijas Olimpisko komiteju. Sporta speciālistam (trenerim) – ne mazāk kā 2 gadu profesionālajai pieredzei. 
9. Projekts ir jāīsteno Eiropas Sporta nedēļas 2021 ietvaros, laika posmā no 2021. gada 23. līdz 30. septembrim, atvērtos treniņus iespējams plānot no 13. septembra līdz 10. oktobrim).
17. LSFP līdzfinansējuma maksimālais apmērs vienam Projektam ir: 
17.1. līdz 70 (septiņdesmit) euro par atvērto treniņu (minimālais dalībnieku skaits – 5); 
17.2. līdz 2000 (divi tūkstoši) euro par cita formāta Pasākumu;

Konkursa nolikumu un pieteikuma anketu skatīt šeit: https://lsfp.lv/jaunumi/zinas/konkurss-aktiva-un-veseliga-dzivesveida-popularizesanai-esn-2021

2. “Eiropas sporta nedēļas 2021 Centrālais pasākums – “BeActive Pārgājiens 2021″”.

Konkursa mērķis ir izveidot konceptu, plānot un organizēt “BeActive Pārgājienu 2021”, ietverot Nakts pārgājiena posmu, kā galveno pasākumu Eiropas Sporta nedēļas ietvaros, kas notiks 2021. gada 23. – 30. septembrī, plānojot un koordinējot tā norisi 2021. gada 25. septembrī.

Pasākuma primārā mērķauditorija ir personas, kuras nenodarbojas ar sportu un fiziskām aktivitātēm un neapmeklē sporta klubus un fitnesa klubus vai dara to neregulāri – visu vecuma grupu cilvēki, ieskaitot bērnus un jauniešus, kā arī seniorus. Aptveramās Eiropas Sporta nedēļas fokusa tēmas: sports izglītības iestādēs, darbavietās un mājās, sports brīvā dabā, sporta klubos un fitnesa centros.

No nolikuma: 
3. Projektu Konkursā Pasākuma organizēšanai var piedalīties sporta pasākuma organizatori (turpmāk – Pretendents) ar ne mazāk kā 3 (trīs) gadu pieredzi dažādu ar sportu saistītu pasākumu organizēšanā
5. Izveidot konceptu, plānot un organizēt “BeActive Pārgājienu 2021”, ietverot Nakts pārgājiena posmu, kā galveno pasākumu Eiropas Sporta nedēļas ietvaros, kas notiks 2021. gada 23. – 30. septembrī, plānojot un koordinējot Pasākuma norisi 2021. gada 25. septembrī.
6. Pievērst sabiedrības uzmanību, uzlabot zināšanas par veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu, plānojot sporta aktivitātes, atvērtos treniņus, meistarklases, seminārus, dodot iespēju uzzināt par sportošanas veidiem un izmēģināt tos u. tml.
26. Paredzētais finansējums Pasākuma rīkošanai ir līdz 35 000 (trīsdesmit pieci tūkstoši) euro. 
27. Visus izdevumus, kas saistās ar Pasākuma rīkošanu, sedz konkursā uzvarējušais Pretendents no piešķirtā finansējuma, piesaistīto sponsoru vai citu organizāciju finansējuma, nodrošinot Latvijas likumdošanā noteikto nosacījumu ievērošanu. 
28. LSFP Finansējumu piešķir šādu Pasākuma izmaksu segšanai (tajā skaitā attiecināmie nodokļi): 
28.1. Iekārtu, aprīkojuma un inventāra īrei; 28.2. Pasākuma aktivitāšu realizēšanai, vietas iekārtošanai u.tml.; 28.3. Pasākumā iesaistīto sporta darbinieku (t. i., fiziskās personas, kas darbojas sporta jomā, veicot izglītojošo, tiesneša, metodisko, sportistus vai sporta sacensības apkalpojošo, organizatorisko vai cita veida darbu) apmaksai; 28.4. Balvu un informatīvo materiālu apmaksai; 28.5. Komunikācijas un publicitātes izmaksām. 

Konkursa nolikumu un pieteikuma anketu skatīt šeit: https://lsfp.lv/jaunumi/zinas/konkurss-eiropas-sporta-nedelas-centralais-pasakums

Aicinām visus izvērtēt savu kandidatūru šo projektu īstenošanā un aktīvi iesaistīties Eiropas Sporta nedēļas pasākumos!