Valdes sēde (attālināti) 02.07.2021 + protokols Nr. 10/21

Pamatojoties uz LZS Statūtu punktu 8.7., biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs 2021. gada 2. jūlijā izsludina steidzamu balsojumu valdei attālināti ar šādiem dienas kārtības punktiem:

  1. 2021 iQFoil LATVIAN CHAMPIONSHIP nolikuma apstiprināšana. Ziņo: N. Penke.
  2. LATVIAN FORMULA FOIL & SLALOM CHAMPIONSHIP series 2021 nolikuma apstiprināšana. Ziņo: N. Penke.
  3. Vēstule no Finnish Sailing and Boating Federation ar lūgumu pārcelt Junior Nordic Championships par vienu gadu. Ziņo: I. Jākobsone
  4. LVA iesniegumi nosūtīšanai RD par finansējuma piešķiršanu diviem sportistiem uz IQFoil Youth & Junior World Championships 2021, kas norisināsies 26.-31. jūlijā, Gardā. Ziņo: N. Penke
  5. 2021. GADA ATKLĀTAIS LATVIJAS BURĀŠANAS ČEMPIONĀTS PLATU 25 KLASES JAHTĀM nolikuma apstiprināšana. Ziņo: N. Penke.
  6. Vadlīnijas epidemioloģiski drošiem burāšanas treniņiem, sacensībām un bērnu nometnēm, balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360. Ziņo: L. Loginovs

Saskaņā ar biedrības valdes reglamenta punktu 3.5.7. valdes locekļiem ir pienākums nobalsot 48h laikā no jautājuma izsūtīšanas brīža.

Attālināti balsojumā piedalījās:  L. Loginovs, K. Kanska, I. Jākobsone, V. Romans, J. Rožkalns, R. Vaivods, N. Penke, M. Birzulis

Balsojums: Visi darba kārtības punkti vienbalsīgi apstiprināti.