Aicinām pieteikties burāšanas tiesnešu Kvalifikācijas komisijā

Atgādinām, ka līdz šī gada 14. jūnijam noris pieteikšanās darbam topošajā burāšanas tiesnešu Kvalifikācijas komisijā.

Latvijas Zēģelētāju savienības (LZS) Tiesnešu kolēģijas (TK) Kvalifikācijas komisijā (KK) aicināti darboties nacionālās kategorijas tiesneši, kuri pildījuši sacensību amatpersonas pienākumus, kā nacionālās kategorijas tiesneši, vismaz pēdējos divos burāšanas sacensību noteikumu RRS ciklos, piedalījušies abos Andrusa Poksi vadītajos RRS semināros tiesnešiem, kā arī ieinteresēti Kvalifikācijas komisijas darbā un eksāmenu testu izstrādē.

Pieteikšanās līdz 14. jūnijam, rakstot: albert.rozin@sailing-judges.org un peter.borman@sailing-judges.org.