Sporta komisijas sastāvs, Valdes sēdes protokols Nr. 6/21, 19.marts.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Valdes sēdes protokols 6/21, 19.marts

2021. gada 19. martā

Piedalās prezidents Leonīds Loginovs un valdes locekļi: Normans Penke, Māris Birzulis, Kristīne Kanska, Valters Romans, Inga Jakobsone, Juris Rožkalns.

Balsojuma jautājums: Apstiprināt Sporta komisijas personālsastāvu balstoties uz Sporta komisijas vadītāja N.Penke ziņojumu. (19.03.2021.) Sporta_komisijas_sastavs_2021

  1. LZS algoti treneri: I.Aile, Ž.Litauniece, A.Krauklis, M.Birzulis, R.Škutāns.
  1. Starēgisko klašu asociācijas vadītāji vai to pārstāvji: I.Jākobsone (Optimist asociācija), Ģ.Fišers-Blumbergs (Laser asociācija), J.Preiss (iQFOiL, izvirza LVA), R.Škutāns (Techno293, izvirza LVA)
  1. Tiesnešu kolēģijas pārstāvis: A.Rozins.
  1. Daliborganizāciju pārstāvji, ievērojot Sporta komisijas nolikuma 3.3.5. prasības: J.Rožkalns (Latvijas Raceboard asociācija), R.Vaivods (Latvijas Platu 25 jahtu klases asociācija), J.Grīslis (Pilsētas jahtklubs).

Komisijas vadītājs:  Normans Penke

 

Balsojums:  Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Kristīne Kanska, Inga Jākobsone, Juris Rožkalns, Māris Birzulis. “Pret”- NAV balsis.

Punktā 1 “Atturas”- Māris Birzulis.

Punktā 2 “Atturas”- Inga Jākobsone.

Punktā 4 “Atturas”- Juris Rožkalns.

Balsojumā nepiedalījās Rihards Vaivods.

Lēmums:  Apstiprināt Sporta komisijas sastāvu.

 

Protokolu sastādīja Vita Matīse.