Valdes sēdes protokols Nr. 6/21, 19.marts.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” Valdes sēde 19.03.2021.

Valdes sēdes protokols Nr. 6/21.

 

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents L.Loginovs pamatojoties uz LZS Statūtu punktu 8.7. izsludina Valdes lēmuma projektu izskatīšanu attālināti, valdes sēde notiek 2021. gada 19.martā attālināti.

 

Sēdes vadītājs: LZS prezidents Leonīds Loginovs.

Sēdē piedalās valdes locekļi: Normans Penke, Māris Birzulis, Kristīne Kanska, Valters Romans, Inga Jakobsone, Juris Rožkalns.

Izsludināta šāda dienas kārtība:

  1. Sporta komisijas vadītāja N.Penke ziņojuma izskatīšana. (19.03.2021.)

 

Lēmuma projekts: Sporta_komisijas_sastavs_2021

 

Pamatojoties uz N.Penke ziņojumu un atbilstoši Sporta komisijas Nolikuma 3.3. punktam, apstiprināt Sporta komisiju sekojošā sastāvā:

  1. LZS algoti treneri: I.Aile, Ž.Litauniece, A.Krauklis, M.Birzulis, R.Škutāns.
  1. Starēgisko klašu asociācijas vadītāji vai to pārstāvji: I.Jākobsone (Optimist asociācija), Ģ.Fišers-Blumbergs (Laser asociācija), J.Preiss (iQFOiL, izvirza LVA), R.Škutāns (Techno293, izvirza LVA)
  1. Tiesnešu kolēģijas pārstāvis: A.Rozins.
  1. Daliborganizāciju pārstāvji, ievērojot Sporta komisijas nolikuma 3.3.5. prasības: J.Rožkalns (Latvijas Raceboard asociācija), R.Vaivods (Latvijas Platu 25 jahtu klases asociācija), J.Grīslis (Pilsētas jahtklubs).

 

Balsojuma jautājums: Apstiprināt Sporta komisijas personālsastāvu balstoties uz Sporta komisijas vadītāja N.Penke ziņojumu. (19.03.2021.)

 

Balsojums:  Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Kristīne Kanska, Inga Jākobsone, Juris Rožkalns, Māris Birzulis. “Pret”- NAV balsis.

 

Punktā 1 “Atturas”- Māris Birzulis.

Punktā 2 “Atturas”- Inga Jākobsone.

Punktā 4 “Atturas”- Juris Rožkalns.

 

Balsojumā nepiedalījās Rihards Vaivods.

 

Lēmums: Sporta komisija apstiprināta.

 

Protokolu sastādīja LZS ģenerālsekretāre Vita Matīse.