Aktuālā informācija sacensību rīkotājiem

Pamatojoties uz valstī noteiktajiem ierobežojumiem, šobrīd rīkot sacensības ir aizliegts. Visas sacensības, kas ir uzskaitītas kalendāra sadaļā ir atliktas uz nenoteiktu laiku, bet, izvērtējot iespējamo scenāriju attīstību, atļaujam uzsākt darbus, kas skar sacensību organizāciju. Pie nosacījuma, ja pēc 9. jūnija būs pozitīvs lēmums attiecībā uz sacensību rīkošanu, plānotos pasākumus būs atļauts rīkot, ievērojot tā brīža valstī noteiktos ierobežojumus un prasības.

Izvērtējot savas šī brīža iespējas nodrošināt distancēšanās un citas valstī noteiktās prasības, Kuivižu jahtklubs ir pieņēmis lēmumu organizēt Salacgrīvas atklāto čempionātu 2020 Optimist un Laser klasēs kā iepriekš izziņots, 18.-21. jūnijā.  Informējam, ka ir veiktas izmaiņas sacensību nolikumā saistībā ar dalībnieku reģistrēšanās kārtību un dalības maksu. Nolikums un tā izmaiņas ir apskatāmas kalendāra sadaļā (http://www.sailinglatvia.lv/index.php/notikumu-kalendars/), kā arī Latvijas Optimist Klases Asociācijas (https://drive.google.com/file/d/1fD_XC9fDkyFiklafKPu-o_1YaJGKWHb0/view) un Manage2Sail mājas lapā (https://www.manage2sail.com/en-US/event/SCh2020#!/). Kā informē Kuivižu jahtkluba vicekomodors Eižens Kanskis, gala lēmums par sacensību norisi tiks pieņemts 2020. gada 9. jūnijā. Gadījumā, ja valstī tiks noteikts, ka jebkādas sacensības nav atļautas, visas iemaksātās dalības maksas tiks atgrieztas pilnā apmērā.

Lai varam veikt nepieciešamās korekcijas LZS kalendārā, aicinām arī citus sacensību rīkotājus aktualizēt mūsu rīcībā esošo informāciju, rūpīgi izvērtējot savas iespējas un nepieciešamību organizēt sacensības.