Attālinātās valdes sēdes protokols Nr.2/21, 12.februāris

Attālinātās valdes sēde Nr.2/21, 12.02.2021.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Balsošanas Protokols Nr.2/21

2021.gada 12.februārī, Rīgā.

Attālinātā balsojumā piedalās valdes priekšsēdētājs Leonīds Loginovs un valdes locekļi: Normans Penke, Inga Jākobsone, Kristīne Kanska, Valters Romans, Juris Rožkalns, Rihards Vaivods, Māris Birzulis.

Dienas kārtība: 1. TK pārejas noteikumu apstiprināšana.
Ziņotājs: N.Penke, A.Rozins

Dokumenti: Zinojums_Penke_par_TK_Nolikums_09022021

ARozins_LZSvaldei_140121

ARozins_LZSvaldei_040221

2. Latvijas čempionāta 2021.gada apstiprināšana.
Ziņotājs:  N.Penke,  J.Jēkabsons

Dokumenti: Zinojums_Penke_par_LČ2021

LOBS iesniegums LZSam LC2021

Ligums LC LZS LOBS 2021

Apstiprinajums_Laser

Apstiprinajums_LVA

Apstiprinajums_Optimist

1. Elektroniskā balsojuma jautājums:

Vai apstiprināt N.Penkes ziņojumā ieteiktos pārejas periodus šādiem Tiesnešu kolēģijas Nolikuma punktiem:

 4.5.1.1. punkts – stājas spēkā 31.12.2021.

4.5.2.1. punkts – stājas spēkā 31.12.2021.

4.5.1.2. punkts – stājas spēka 01.03.2022.

4.5.2.2. punkts – stājas spēkā 01.03.2022.

5.1. punkts – stājas spēkā (izveidot līdz) 01.03.2022.

un 5.1. punkta izpildes uzsākšanai Burāšanas sporta tiesneša anketai ?

 

Balsojums:

Par – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Inga Jākobsone, Kristīne Kanska, Valters Romans, Juris Rožkalns, Rihards Vaivods, Māris Birzulis.

Pret –   NAV balsis

Atturas –  NAV balsis

Lēmums: pieņemts

 

Jura Rožkalna komentārs:

Tiesnešu kolēģijas 09.12.2020. jaunajā nolikumā  un pārejas perioda  noteikumos  ir iestrādāti

  • daudzi uzlabojumi tiesnešu kvalifikācijas paaugstināšanā, kuru realizācijai nepieciešams vairāku gadu ieguldījums,
  • TK pārvaldes institūcijai, jeb TK valdei  ir paredzētas jaunas un būtiski atšķirīgas pilnvaras, uzdevumi, ievēlēšanas kārtība un termiņš  (aptuveni 4 gadi*),

Lai novērstu juridisku un formālus šķēršļus TK pārvaldes institūcijas darbībā ilgtermiņā, rosinu  TK pārvaldei iespējams ātrāk sasaukt TK  kopsapulci ar mērķi ievēlēt un pilnvarot TK valdi realizēt jaunā nolikumā paredzētos uzdevumus, negaidot  24.08.2021.**, kad TK pārvaldes locekļiem beidzas pilnvaru termiņš. 

 *termiņš  (aptuveni 4 gadi “2.2. Tiesnešu kolēģijas valde tiek ievēlēta burāšanas sporta tiesnešu kopsapulcē, kas notiek ne vēlāk kā divus mēnešus pirms tam, kad stājas spēkā WS pieņemtie BSN. TK valdi apstiprina LZS valde.”),

**Saskaņā ar lēmumiem: TK pārvaldes Pilnvaras un termiņi:

TK kopsapulce  http://www.sailinglatvia.lv/index.php/2020/08/17/tiesnesu-kolegijas-kopsapulces-protokols-nr-2020-1/  ) un LZS valde http://www.sailinglatvia.lv/index.php/2020/08/31/valdes-sedes-protokols-nr-15-20-25-augusts/

 

2. Elektroniskā balsojuma jautājums:

Vai piekrītat, ka 2021.gada Latvijas čempionātu Optimist, Laser, Techno293 klasēs organizē “Latvijas Olimpiskā Burāšanas skola” Liepājā no 13. līdz 15. augustam?

 

Balsojums:

Par – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Inga Jākobsone, Kristīne Kanska, Valters Romans.

Pret –  Māris Birzulis.

Atturas –  Juris Rožkalns, Rihards Vaivods

Lēmums: pieņemts

 

Riharda Vaivoda komentārs:

Atturos, jo man nav pieņemams veids, kā līdz šim ir notikusi pasākuma saskaņošana un atsevišķu dalīborganizāciju attieksme pret citiem biedriem.

Jura Rožkalna komentārs:

Natbalstu organizētāja “Latvijas Olimpiskā Burāšanas skola” un “Latvijas vindserfinga asociācijas” datumu izvēli 13.-15.08.21., jo Latvijas čempionāta sacensības pārklājas ar savlaicīgi starptautiskajā un Latvijas kalendārā fiksētam “Burāšanas kluba 360” vindsērfinga sacensībām Latvijā  “Baltic challenge cup 2021”, kas ik gadu pulcē vairāk nekā 50 sportistus.  Rīkojot čempionātu 06.-08. augustā, sacensību pārklāšanās tiktu novērsta.

 

Protokolu sastādija ģenerālsekretāre Vita Matīse.