Attālināta balsojuma protokols Nr.1/21, 29.janvāris

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Balsošanas Protokols Nr.1/21

2021.g. 29.janvārī, Rīgā

Attālinātā balsojumā piedalās valdes priekšsēdētājs Leonīds Loginovs un valdes locekļi: Normans Penke, Inga Jākobsone, Kristīne Kanska, Valters Romans, Juris Rožkalns, Rihards Vaivods.

Attālinātā balsojuma jautājums:

 

Vai atbalstāt apstiprināt Latvijas Jūras Burāšanas čempionāta Nolikumu?

 

Pamats: Latvijas Jūras Burāšanas čempionāta Nolikums saskaņots LZS Tiesnešu kolēģijā.

 

Balsojums:

Par – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Inga Jākobsone, Kristīne Kanska, Valters Romans, Juris Rožkalns, Rihards Vaivods

Pret- NAV balsis

Atturas- NAV balsis

 

Lēmums: pieņemts