Attālinātās valdes sēdes protokols Nr.24/20, 21.decembris

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Balsošanas Protokols Nr.24/20

2020.g. 21.decembrī, Rīgā

Balsojumā piedalās valdes priekšsēdētājs Leonīds Loginovs un valdes locekļi: Normans Penke, Māris Birzulis, Inga Jākobsone, Kristīne Kanska, Valters Romans, Juris Rožkalns, Rihards Vaivods.

 

Balsojuma jautājums:

 

Vai piekrītat nodot atpakaļ ziedotājam SIA “NCS LV” 20.novembrī saņemto ziedojumu 8800 eiro apmērā?

 

Pamats: Ģenerālsekretāres V.Matīses skaidrojums par konkrētā ziedojuma nosacījumu izpildes neiespējamību.

 

Balsojums:

Par – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Inga Jākobsone, Juris Rožkalns

Pret- NAV balsis

Atturas- Kristīne Kanska, Valters Romans, Rihards Vaivods, Māris Birzulis.

 

Lēmums: pieņemts