Elektroniskais protokols Nr.23/20.16.decembris

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols Nr.23/20

2020.g. 16.decembrī, Rīgā

Elektroniskajā balsojumā piedalās valdes priekšsēdētājs Leonīds Loginovs un valdes locekļi: Normans Penke, Māris Birzulis, Inga Jākobsone, Kristīne Kanska, Valters Romans, Juris Rožkalns, Rihards Vaivods.

Elektroniskā balsojuma jautājums:

Vai piekrītat LZS valdes lēmumam Nr. 1/23 par “Burāšanas sacensību noteikumu 2021-2024” tulkošanu šādā redakcijā?

  1. Uzdot Latvijas Jūras burāšanas asociācijai koordinēt un vadīt Burāšanas sacensību noteikumu 2021-2024 angļu valodā (turpmāk sacensību noteikumi) tulkojumu latviešu valodā.
  2. Uzdot ģenerālsekretārei V.Matīsei noslēgt sadarbības līgumu ar Latvijas Jūras burāšanas asociāciju par kopējo summu 3144.11eiro.
  3. Pamatojoties uz V. Matīses ziņojumu, veikt izmaiņas LSFP līguma Nr.2.2.1.1-20/90 un LOK līguma 1-22-3772 tāmēs, novirzot 404.35 eiro un 2739.76 eiro attiecīgi sacensību noteikumu tulkošanai.

Balsojums:

Par – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Māris Birzulis, Inga Jākobsone, Kristīne Kanska, Valters Romans, Juris Rožkalns, Rihards Vaivods.

Pret- NAV balsis

Atturas- NAV balsis

Lēmums Nr. 1/23 pieņemts.

 

Vai piekrītat LZS valdes lēmumam  Nr. 2/23 par D. Caunes grāmatu “Grāmata par vindsērfingu” šādā redakcijā?

  1. Atbalstīt “Grāmata par vindsērfingu” autors D. Caune manuskripta sagatavošanu.

Grāmatas mērķis – apzināt vēsturi un izglītot jaunatni, demonstrēt fantastisko sporta tehnoloģiju attīstību, parādīt kā caur reģioniem attīstījās vindsērfinga kultūra, nofiksēt šodienas situāciju. Nopublicēt vienkopus statistiku. Grāmata būs labs materiāls pašvaldībām, kurās attīsta un attīstīs burāšanu.

  1. Pamatojoties uz ģenerālsekretāres V.Matīses sniegto informāciju par D.Caunes lūgumu par grāmatas “Grāmata par vindserfingu” finansiālo (autoratlīdzības honorārs) atbalstu kopsummā 2560,- eiro (bruto summa), kā arī V.Matīses informāciju par pieejamiem LZS finanšu līdzekļiem uzdot:
    1. Matīsei veikt izmaiņas LSFP līguma Nr.2.2.1.1-20/90. tāmē, novirzot 1792, -eiro D. Caunem kā 70% no autoratlīdzības honorāra.
    2. Matīsei noslēgt Autoratlīdzības līgumu ar D.Cauni, paredzot manuskripta pabeigšanas termiņu līdz 2021. gada 31. decembrim.

Sastādot LZS budžetu 2021.gadam, paredzēt atlikušos 30% jeb 768,-eiro noteiktajam mērķim, kas izmaksājami pēc autoratlīdzības līguma izpildes.

Balsojums:

Par – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Māris Birzulis, Inga Jākobsone, Kristīne Kanska, Valters Romans, Juris Rožkalns.

Pret – NAV balsis

Atturas- Rihards Vaivods.

Lēmums Nr. 2/23 pieņemts.