Elektroniskais protokols Nr.22/20.11.decembris.

 

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols Nr.22/20

  1. gada 11.decembris

Elektroniskajā balsojumā piedalās valdes priekšsēdētājs Leonīds Loginovs un valdes locekļi: Normans Penke, Māris Birzulis, Inga Jākobsone, Kristīne Kanska, Valters Romans, Juris Rožkalns, Rihards Vaivods.

 

Elektroniskā balsojuma jautājums:

Vai apstiprināt LZS Sporta komisijas nolikumu “A” redakcijā (pielikums “A”), kurā 3.3.5.punkts izteikts šādi:

“Viens LZS dalīborganizācijas pārstāvis – šīs dalīborganizācijas biedrs, kura intereses tieši vai netieši nepārstāv 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. vai 3.3.4. punktos minēto organizāciju pārstāvis.

 

Vai apstiprināt LZS Sporta komisijas nolikumu “B” redakcijā (pielikums “B”), kurā 3.3.5.punkts izteikts šādi:

“Viens LZS dalīborganizācijas pārstāvis – šīs dalīborganizācijas biedrs, kura intereses tieši vai netieši nepārstāv 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. vai 3.3.4. punktos minēto organizāciju pārstāvis un ja šīs dalīborganizācijas sportisti piedalās Latvijas, Eiropas, Pasaules čempionātos, stratēģisko klašu sacensībās.”

 

Elektroniskais balsojums par “A” redakciju:

“par”-  Leonīds Loginovs, Māris Birzulis, Inga Jākobsone, Kristīne Kanska, Valters Romans, Juris Rožkalns, Rihards Vaivods.

“pret”-  NAV   “atturas”- Normans Penke

 

Elektroniskais balsojums par “B” redakciju:

“par”- NAV   “pret”-  NAV   “atturas”- Normans Penke

LZS valdes lēmums Nr.22/20, 11.12.2020. par Sporta komisijas nolikumu pieņemts A redakcijā.

Nolikums_Sporta_komisija_A

Nolikums_Sporta_komisija_B