Elektroniskais protokols Nr.21/20.9.decembris.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols Nr.21/20

2020. gada 09.decembris.

Elektroniskajā balsojumā piedalās valdes priekšsēdētājs Leonīds Loginovs un valdes locekļi: Normans Penke, Māris Birzulis, Inga Jākobsone, Kristīne Kanska, Valters Romans, Juris Rožkalns, Rihards Vaivods.

Elektroniskā balsojuma jautājums:

Vai piekrītat LZS valdes lēmumam par Tiesnešu kolēģijas nolikumu šādā redakcijā:

  1. Apstiprināt Tiesnešu kolēģijas nolikumu (skat. pielikumu nr.1).

 

  1. Uzdot Tiesnešu kolēģijai izstrādāt pārejas noteikumu priekšlikumus Tiesnešu kolēģijas nolikuma atsevišķu punktu piemērošanai.

 

  1. Uzdot Tiesnešu kolēģijai līdz 15.02.2021. rakstiski informēt LZS valdi par priekšlikumiem attiecībā uz pārejas noteikumiem..

 

  1. LZS valde izskata saņemto informāciju un apstiprina pārejas noteikumus nolikuma atsevišķo punktu piemērošanai. LZS valdes lēmums par pārejas noteikumiem būs neatņemama Tiesnešu kolēģijas nolikuma sastāvdaļa.

 

  1. Publicēt Tiesnešu kolēģijas nolikumu kopā ar šo LZS valdes lēmumu.

 

Elektroniskais balsojums:

par”- Leonīds Loginovs, Normans Penke, Māris Birzulis, Inga Jākobsone, Kristīne Kanska, Valters Romans, Juris Rožkalns, Rihards Vaivods.

“pret”- NAV balsis.

LZS valdes lēmums Nr.21/20, 09.12.2020. par Tiesnešu kolēģijas nolikumu ir: pieņemts.

Tiesnešu kolēģijas nolikums: TK_nolikums_LZS_valde_09122020Publ.