Valdes sēdes protokols Nr. 20/20.17.novembris.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” Valdes sēde 17.11.2020.

Valdes sēdes protokols Nr. 20/20.17.novembris.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk tekstā – LZS) valdes sēde notiek 2020. gada 17.novembrī 17.30. attālināti.

Sēdes vadītājs: LZS prezidents Leonīds Loginovs.

Sēdē piedalās valdes locekļi: Normans Penke, Māris Birzulis, Rihards Vaivods, Kristīne Kanska, Valters Romans, Inga Jakobsone. Sēdē nepiedalās valdes loceklis Juris Rožkalns, jo studiju pārbaudes darbs.

Uzaicinātās personas: Tiesnešu kolēģijas vadītājs Alberts Rozins.

Protokolists: LZS ģenerālsekretāre Vita Matīse.

Izsludināta šāda dienas kārtība:

 1. LZS budžeta Ziedojumu politikas izstrāde,
 2. Balsojums par LZS budžeta papildināšanu ar ziedojumu no SIA “NCS”,
 3. Tiesnešu kolēģijas Nolikuma apstiprināšana,
 4. Latvijas čempionāta burāšanā organizēšanas kārtība un datumi,
 5. Budžeta izpilde,
 6. Raceboard Latvijas čempionāta Nolikuma apstiprināšana,
 7. Burāšanas/vindsērfinga grāmatas izdošanas iespējas,
 8. Dažādi.

Kristīne Kanska rosina mainīt izskatāmo jautājumu secīgo kārtību.

Valde apstiprina šādu dienas kārtību:

 1. Tiesnešu kolēģijas Nolikuma apstiprināšana,
 2. LZS budžeta Ziedojumu politikas izstrāde,
 3. Balsojums par LZS budžeta papildināšanu ar ziedojumu no SIA “NCS”,
 4. Latvijas čempionāta burāšanā organizēšanas kārtība un datumi,
 5. Budžeta izpilde,
 6. Raceboard Latvijas čempionāta Nolikuma apstiprināšana,
 7. Burāšanas/vindsērfinga grāmatas izdošanas iespējas,
 8. Dažādi.

Sēde gaita:

 1. Tiesnešu kolēģijas Nolikuma apstiprināšana.
  Penke valdei izsūtījis Nolikuma darba variantu, notiek debates par Nolikuma punktiem.  Pieņem lēmumu konceptuāli apstiprināt Tiesnešu kolēģijas Nolikumu, un pēc redakcionālas rediģēšanas nodot darbam Tiesnešu kolēģijai.
 1. LZS budžeta Ziedojumu politikas izstrāde.

Jāizstrādā dokumenti iekšējai ziedojumu procedūrai un risku novērtējumiem. Jāpiesaista speciālists kurš izstrādās dokumentāciju ziedojumu politikai, anketēšanai, darbībām ar ziedojuma apkalpošanu. LZS lēmums par ziedojuma saņemšanu ir atdalīts dokuments no lēmuma par ziedojuma izlietojumu. Rihards Vaivods nozīmēts kā atbildīgais no valdes šī jautājuma risināšanā.

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt aktualizēt un veikt nepieciešamās izmaiņas LZS Ziedojuma politikas izstrādei?

Balsojums:  Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Kristīne Kanska, Inga Jākobsone, Rihards Vaivods, Māris Birzulis. “Pret”- NAV balsis. “Atturas”- NAV balsis.

Lēmums: Atbalstīt aktualizēt un veikt nepieciešamās izmaiņas Ziedojuma politikas izstrādei.

 1. Balsojums par LZS budžeta papildināšanu ar ziedojumu no SIA “NCS”.

Valde apspriež uzņēmuma SIA “NCS”, reģ. Nr.40103551993 reputāciju.

Balsojuma jautājums: Vai jūs atbalstāt pieņemt ziedojumu no SIA “NCS”?

Balsojums:  Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Kristīne Kanska, Inga Jākobsone, Rihards Vaivods, Māris Birzulis. “Pret”- NAV balsis. “Atturas”- NAV  balsis.

Lēmums: Atbalstīt pieņemt ziedojumu no SIA “NCS”.

 1. Latvijas čempionāta burāšanā organizēšanas kārtība un datumi.

Nolemts čempionātu rīkot 22-25.07.2021. Izsūtīt Optimist asociācijai, Laser burātāju asociācijai un Vindsērfinga asociācijai  vēstules, ar jautājumu vai nav būtiski iebildumi pret izvirzītajiem datumiem.

 1. Budžeta izpilde.

Ģenerālsekretārei jāvienojas ar Finanšu komisijas vadītāju kā izprotamāki parādīt programmu finanšu plūsmu un realizāciju, informēt par risinājumu.

 1. Raceboard Latvijas čempionāta Nolikuma apstiprināšana.

Raceboard Latvijas čempionāta Nolikumu nodot Tiesnešu kolēģijai caurskatīšanai.

 1. Burāšanas/vindsērfinga grāmatas izdošanas iespējas.

Vairāku grāmatu līdzautors, sporta žurnālists Dainis Caune izteicis vēlmi uzrakstīt burāšanas vēstures vindsērfinga grāmatu.

Valters Romans liek noskaidrot Latvijas Vindsērfinga asociācijas viedokli šajā jautājumā.

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt priekšlikumu atbalstīt D. Caunes grāmatas par burāšanas vēsturi – vindsērfingu izdošanu?

Balsojums:  Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Kristīne Kanska, Inga Jākobsone, Rihards Vaivods, Māris Birzulis. “Pret”- NAV balsis. “Atturas”- NAV  balsis.

Lēmums: atbalstīt priekšlikumu atbalstīt D. Caunes grāmatas par burāšanas vēsturi – vindsērfingu izdošanu.

Izveidot darba grupu, par atbildīgajiem nozīmēt Māri Birzuli un ģenerālsekretāri Vitu Matīsi. Finansējuma piesaistīšanai uzrunāt ārējo sektoru un meklēt programmas caur kurām piesaistīt līdzekļus ar LZS administratīvajām iespējām.

8. Dažādi.

Atbildot trenera A.Kraukļa iesniegumam, N.Penke informē, ka tiks izsūtīts novienkāršots Sporta komisijas Nolikums, samazinot komisiju skaitu.

Valde uzklausa ieteikumu panākt tikšanos ar Saeimas Sporta komisijas vadītāju S.Riekstiņu, un IZM darba grupu par burāšanas attīstību.

Loginovs izsaka viedokli – lai paaugstinātu burāšanas izredzes un attīstību ir jāpalielina burāšanas pieejamība reģionos, jārada jaunas iespējas jaunatnes iesaistīšanai un publiskai pieejamībai.

K.Kanska informē, ka plānotais seminārs par sacensību noteikumiem ar starptautisko tiesnesi A.Poksi epidemioloģiskās situācijas dēļ nevarēs notikt klātienē un tiks pārnests Online vidē, bet pasākums notiks.