Elektroniskais protokols Nr. 19/20. 13.novembris

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols Nr. 19/20. 13.novembris.

2020. gada 13.novembris.

Elektroniskajā balsojumā piedalās valdes priekšsēdētājs Leonīds Loginovs un valdes locekļi: Normans Penke, Māris Birzulis,  Kristīna Kanska, Inga Jākobsone, Valters Romans, Rihards Vaivods, Juris Rožkalns.

Elektroniskā balsojuma jautājumi:

1. balsojuma jautājums:

Vai atbalstāt apstiprināt Madaru Jēkabsoni par nacionālās kategorijas burāšanas sporta sekretāri balstoties uz  LZS Tiesnešu kolēģijas pārvaldes sanāksmes protokolu Nr.1/20 no 2020.g. 3.sept. punktu Nr.3.?

Balsojums: Par –  Leonīds Loginovs, Normans Penke,  Valters Romans, Māris Birzulis,  Inga Jākobsone, Rihards Vaivods. Pret – nav. Atturas – Kristīna Kanska, Juris Rožkalns.
Lēmums: atbalstīt apstiprināt Madaru Jēkabsoni par nacionālās kategorijas burāšanas sporta sekretāri.

 

2. balsojuma jautājums:

Vai atbalstāt apstiprināt Arni Kraukli par nacionālās kategorijas burāšanas sporta tiesnesi balstoties uz  LZS Tiesnešu kolēģijas pārvaldes sanāksmes protokolu Nr.1/20 no 2020.g. 3.sept. punktu Nr.3.?

Balsojums: Par –  Leonīds Loginovs, Normans Penke,  Valters Romans, Māris Birzulis,  Inga Jākobsone, Rihards Vaivods, Juris Rožkalns. Pret – nav. Atturas – Kristīna Kanska.

Lēmums: atbalstīt apstiprināt Arni Kraukli par nacionālās kategorijas burāšanas sporta tiesnesi.

LZS Tiesnešu kolēģijas pārvaldes sanāksmes protokola Nr.1/20 no 2020.g. 3.sept. Izraksts. LZS_Protokola izraksts_2020,.09.09-2-signed

 

Protokolu sastādīja Vita Matīse.