Valdes sēdes protokols Nr. 17/20.22.sept.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” Valdes sēde 22.09.2020.
Valdes sēdes protokols Nr. 17/20.22.septembris.

Rīgā, 22.septembrī 2020.g.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs pamatojoties uz LZS Statūtu 8.7 punktu, izziņo  Valdes lēmuma pieņemšanai sekojošu lēmumprojektu:

 1. Atbalstīt noteikt izlases sportistus iQFOIL klasē Ediju Bušmani, Jēkabu Čeži, Ansi Dāli, Mārtiņu Dzirnieku, Dāvi Mazo, Elizabeti Menģeli, Jāni Preisu un Artūru Sprindžuku un deleģēt dalībai iQFOIL Pasaules čempionātā Itālijā, 19-24.10.2020. piešķirot finansējumu 4840,-EUR ( četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro ) apmērā, kurš tiek sadalīts proporcionāli starp sportistiem.
 2. Atbalstīt Latvijas Optimist klases sportistu Karlīnas Vaivodes, Kristiānas Paulas Sīmanes Emīla Mika Baškevica un Ričarda Muciņa dalību Optimist Eiropas čempionātā Slovēnijā, 18-25.10.2020. piešķirot finansējumu 2420,-EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit eiro ) apmērā, kurš tiek sadalīts proporcionāli starp sportistiem.
 3. Atbalstīt Laser klases burātāju asociācijas izlases sportistu Agijas Ēlertes un Esteres Paulas Kumpiņas dalību 2020 Laser Senior European Championships & Open European Trophy no 6-13.oktobrim 2020.g. GORKI, ZACHODNIE, GDANSK, POLAND un Roberta Štāla-Bula dalību 2020 Laser Radial Youth European Championships & Open European Trophy 21-27.oktobrim , Hyeras Francijā, piešķirot finansējumu2420,-EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit eiro), kas tiek sadalīts proporcionāli starp sportistiem.
 4. Sportistiem uzlikt par pienākumu ievērot 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, un ar parakstu uz valdes protokola apliecināt, ka ir iepazinušies un apņemas ievērot augstākminētos noteikumus.
 5. LZS ģenerālsekretārei saskaņot attiecīgās tāmju izmaiņas ar LOK un LSFP.

Piedalās valdes locekļi: Normans Penke, Māris Birzulis, Rihards Vaivods, Kristīne Kanska, Valters Romans, Inga Jakobsone un prezidents Leonīds Loginovs. Juris Rožkalns nepiedalās.

Balsojuma jautājumi:

 1. Vai atbalstāt noteikt izlases sportistus iQFOIL klasē Ediju Bušmani, Jēkabu Čeži, Ansi Dāli, Mārtiņu Dzirnieku, Dāvi Mazo, Elizabeti Menģeli, Jāni Preisu un Artūru Sprindžuku un deleģēt dalībai iQFOIL Pasaules čempionātā Itālijā, 19-24.10.2020. piešķirot finansējumu 4840,-EUR ( četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro ) apmērā, kurš tiek sadalīts proporcionāli starp sportistiem.
 2. Vai atbalstāt Latvijas Optimist klases sportistu Karlīnas Vaivodes, Kristiānas Paulas Sīmanes Emīla Mika Baškevica un Ričarda Muciņa dalību Optimist Eiropas čempionātā Slovēnijā, 18-25.10.2020. piešķirot finansējumu 2420,-EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit eiro ) apmērā, kurš tiek sadalīts proporcionāli starp sportistiem.
 3. Vai atbalstāt Laser klases burātāju asociācijas izlases sportistu Agijas Ēlertes un Esteres Paulas Kumpiņas dalību 2020 Laser Senior European Championships & Open European Trophy no 6-13.oktobrim 2020.g. GORKI, ZACHODNIE, GDANSK, POLAND un Roberta Štāla-Bula dalību 2020 Laser Radial Youth European Championships & Open European Trophy 21-27.oktobrim , Hyeras Francijā, piešķirot finansējumu2420,-EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit eiro), kas tiek sadalīts proporcionāli starp sportistiem.
 4. Sportistiem uzlikt par pienākumu ievērot 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, un ar parakstu uz valdes protokola apliecināt, ka ir iepazinušies un apņemas ievērot augstākminētos noteikumus.
 5. LZS ģenerālsekretārei saskaņot attiecīgās tāmju izmaiņas ar LOK un LSFP.

Balsojums:  Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Māris Birzulis, Kristīne Kanska, Inga Jākobsone,  Rihards Vaivods “Pret”-NAV balsis; “Atturas” – NAV balsis. Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

Lēmums:

 1. Atbalstīt noteikt izlases sportistus iQFOIL klasē Ediju Bušmani, Jēkabu Čeži, Ansi Dāli, Mārtiņu Dzirnieku, Dāvi Mazo, Elizabeti Menģeli, Jāni Preisu un Artūru Sprindžuku un deleģēt dalībai iQFOIL Pasaules čempionātā Itālijā, 19-24.10.2020. piešķirot finansējumu 4840,-EUR ( četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro ) apmērā, kurš tiek sadalīts proporcionāli starp sportistiem.
 2. Atbalstīt Latvijas Optimist klases sportistu Karlīnas Vaivodes, Kristiānas Paulas Sīmanes Emīla Mika Baškevica un Ričarda Muciņa dalību Optimist Eiropas čempionātā Slovēnijā, 18-25.10.2020. piešķirot finansējumu 2420,-EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit eiro ) apmērā, kurš tiek sadalīts proporcionāli starp sportistiem.
 3. Atbalstīt Laser klases burātāju asociācijas izlases sportistu Agijas Ēlertes un Esteres Paulas Kumpiņas dalību 2020 Laser Senior European Championships & Open European Trophy no 6-13.oktobrim 2020.g. GORKI, ZACHODNIE, GDANSK, POLAND un Roberta Štāla-Bula dalību 2020 Laser Radial Youth European Championships & Open European Trophy 21-27.oktobrim , Hyeras Francijā, piešķirot finansējumu2420,-EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit eiro), kas tiek sadalīts proporcionāli starp sportistiem.
 4. Sportistiem uzlikt par pienākumu ievērot 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, un ar parakstu uz valdes protokola apliecināt, ka ir iepazinušies un apņemas ievērot augstākminētos noteikumus.
 5. LZS ģenerālsekretārei saskaņot attiecīgās tāmju izmaiņas ar LOK un LSFP.

Protokolists: ģenerālsekretāre Vita Matīse