Tālākizglītības programma burāšanas treneriem

21. un 22.septembrī Latvijas Zēģelētāju savienība sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmijas mācību centru rīko  tālākizglītības programmas kursu burāšanas treneriem, kas tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem sadarbībā ar LSFP. Kursos piedalīsies LZS dalīborganizāciju – jahtklubu bērnu skolu vadošie treneri. Kurss ietver gan teorētiskās zināšanas un pirmo medicīnisko palīdzību uz ūdens, gan praktiskās nodarbības drošības apmācībai un glābšanai uz ūdens.

KUR? Latvijas  Jūras  akadēmijas Mācību centrs Flotes iela 12 k – 1, Rīga. LV-1016

KAD? 21.-22. septembris, Programmu skatīt šeit.

KAM? LZS dalīborganizāciju bērnu treneriem šī projekta ietvaros

Izvērtējot pēdējo piecu gadu nacionālās sacensības burāšanā, kā arī klubu darbību, vienlaicīgi  īstenojot SOK Olimpiskās solidaritātes programmas “Latvijas burāšanas sporta attīstība” projektu, sadarbībā ar World Sailing un starptautisko ekspertu Tim Cross, sakārtojot burāšanas sistēmu atbilstoši labākajai starptautiskajai praksei, izkristalizējās būtiski drošības uz ūdens jautājumi, kam līdz šim neesam pievērsuši pienācīgu uzmanību.

Drošības aspekti ir vitāli kritiski darbam burāšanas sportā, lai padarītu burāšanu drošu gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tas ietver gan preventīvos pasākumus, risku izvērtēšanu, gan profesionālu rīcību glābšanas darbos uz ūdens. Neprofesionālas darbības vai novēlotas darbības sekas bieži ir smagas – gan letālas, gan traumatiskas, ieskaitot hiportemijas atstāto iespaidu uz cilvēka organismu ilgākā periodā. 

Programmas mērķis ir uzlabot drošības situāciju treneru darbā uz ūdens, un darbā uz ūdens ar bērniem. Nodrošināt zināšanas un prasmes nepieciešamo kompetenču ieguvei, lai apmācāmais spētu:

  1. Nekavējoties rīkoties nelaimes gadījumā vai cita veida situācijā, kad vajadzīga neatliekamā medicīniskā palīdzība,
  2. Veikt profilaktiskos pasākumus, lai novērstu jūras vides piesārņošanu
  3. Pamata drošības apmācība darbam uz ūdens, darbam uz ūdens ar bērniem
  4. Uzņemties vadību pār glābšanas peldlīdzekli
  5. Pildīt avārijas procedūras
  6. Veicināt savstarpējo komunikāciju uz peldlīdzekļa

Detalizētāka informācija: Vita Matīse, +371 26565290