Valdes sēdes protokols Nr. 16/20.8.septembris.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” Valdes sēde 8.09.2020.
Valdes sēdes protokols Nr. 16/20.8.septembris.

Rīgā, 8.septembrī 2020.g.

 

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs pamatojoties uz LZS Statūtu 8.7 punktu, izziņo  Valdes lēmuma pieņemšanai sekojošu lēmumprojektu:

 

  1. Atbalstīt Latvijas iQFOIL sportistu dalību iQFOIL Pasaules čempionātā Itālijā, 19-24.10.2020. piešķirot finansējumu 4840,-EUR ( četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro ) apmērā.
  2. LZS ģenerālsekretārei saskaņot attiecgās tāmju izmaiņas ar LOK un LSFP.

 

Piedalās valdes locekļi: Normans Penke, Māris Birzulis, Juris Rožkalns, Rihards Vaivods, Kristīne Kanska, Valters Romans, Inga Jakobsone.

Balsojuma jautājums:

  1. Vai atbalstīt Latvijas iQFOIL sportistu dalību iQFOIL Pasaules čempionātā Itālijā, 19-24.10.2020. piešķirot finansējumu 4840,-EUR ( četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro ) apmērā.
  2. LZS ģenerālsekretārei saskaņot attiecgās tāmju izmaiņas ar LOK un LSFP.

 

Balsojums:  Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Māris Birzulis, Kristīne Kanska, Inga Jākobsone, Juris Rožkalns “Pret”- Rihards Vaivods; “Atturas” – NAV balsis.

Lēmums: atbalstīt Latvijas iQFOIL sportistu dalību iQFOIL Pasaules čempionātā Itālijā, 19-24.10.2020. piešķirot finansējumu 4840,-EUR ( četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro ) apmērā.

LZS ģenerālsekretārei saskaņot attiecgās tāmju izmaiņas ar LOK un LSFP.

 

Protokolists: ģenerālsekretāre Vita Matīse