Valdes sēdes protokols Nr. 15/20.25.augusts.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” Valdes sēde 25.08.2020.

Valdes sēdes protokols Nr. 15/20.25.augusts.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk tekstā – LZS) valdes sēde notiek 2020. gada 25. augustā Rīgā, Kalpaka bulvārī 12, plkst. 17.00.

Sēdes vadītājs: LZS prezidents Leonīds Loginovs.

Sēdē piedalās valdes locekļi: Normans Penke, Māris Birzulis, Juris Rožkalns, Rihards Vaivods, Kristīne Kanska, Valters Romans, Inga Jakobsone (attālināti).

Uzaicinātās personas: Biedrības “Sporta klubs Prestol” valdes loceklis Oto Dzenis, tiesnesis Alberts Rozins, Interesenti: IQFoil sportistu vecāki Klāvs Čeže un Mārcis Mazais, biedrības “Pilsētas jahtklubs” komodors Jānis Grīslis.

Interesenti, kuri iesnieguši jautājumus izskatīšanai, piedalās sava iesniegtā jautājuma izskatīšanā. Valdes sēdēs ir tiesības piedalīties uzaicinātām personām.

Protokolists: LZS ģenerālsekretāre Vita Matīse.

Izsludināta šāda dienas kārtība:

 1. Apstiprināt TK pārvaldes locekļus četru cilvēku sastāvā.
 2. Apstiprināt TK pārvaldes priekšsēdētāju.
 3. 3. Biedrības “Sporta klubs Prestol” iesnieguma izskatīšana.
 4. 4. Biedrības “Latvijas Raceoard Asociācija” iesnieguma izskatīšana.
 5. 5. Dažādi.

J.Rožkalns rosina mainīt izskatāmo jautājumu secīgo kārtību.

 

Valde apstiprina šādu dienas kārtību:

 1. Biedrības “Sporta klubs Prestol” iesnieguma izskatīšana.
 2. Apstiprināt TK pārvaldes locekļus četru cilvēku sastāvā.
 3. Apstiprināt TK pārvaldes priekšsēdētāju.
 4. Biedrības “Latvijas Raceoard Asociācija” iesnieguma izskatīšana.
 5. Dažādi.

 

Sēde gaita:

 1. Biedrības “Sporta klubs Prestol” iesnieguma izskatīšana.

Saņemts biedrības “Sporta klubs Prestol” iesniegums par uzņemšanu LZS par pilntiesīgu biedru. LZS valdes loceklis J.Rožkalns informē, ka visi iesniegtie dokumenti korekti. “Sporta klubs Prestol” valdes loceklis Oto Dzenis iepazīstina ar biedrības darbu. J.Rožkalns uzdod precizējošu jautājumu, vai iesniegtajos dokumentos uzrādītās jahtas ir kā biedrības biedri un esat tiesīgi tās pārstāvēt. O.Dzenis atbild apstiprinoši.

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt biedrības “Sporta klubs Prestol” uzņemšanu par LZS pilntiesīgu biedru?

Balsojums:  Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Māris Birzulis, Kristīne Kanska, Inga Jākobsone, Rihards Vaivods, Juris Rožkalns, “Pret” – NAV  balsis; “Atturas”  – NAV balsis.

Lēmums: Uzņemt biedrību “Sporta klubs Prestol” par LZS pilntiesīgu biedru.

 

R.Valters aktualizē tēmu par biedrības “Auda” parādu LZS. Tiek prasīts skaidrojums kāda ir biedrības “Sporta klubs Prestol” saistība ar biedrību “Auda”. O.Dzenis atbild, ka biedrība “Auda” ir piesavinājusies jahtkluba “Auda” vārdu, un tai nav nekāds sakars ar SIA “Jahtklubs Auda”, kas pārvalda jahtklubu. Tām ir atšķirīgas juridiskās adreses.

2020.g.12.martā Kopsapulce nolēma noslēgt lietu par “Audas” parādu kā neatgūstamu un slēgt jautājumu.

 1. Apstiprināt TK pārvaldes locekļus četru cilvēku sastāvā.

 

Pirms balsojuma saņemta A.Bērziņa vēstule, valde ir iepazinusies.

TK Nolikuma punktā 4.1 minēts, ka TK no Tiesnešu vidus ar balsu vairākumu ievēl TK pārvaldes locekļus četru cilvēku sastāvā. Kopsapulcei kvorums Nolikumā nav prasīts.

Balsojuma jautājums: Vai jūs atbalstāt apstiprināt TK pārvaldes locekļus četru cilvēku (Alberts Rozins, Pēteris Bormanis, Artūrs Bērziņš, Ģirts Fišers Blumbergs) sastāvā?

Balsojums stājas spēkā no 25.08. līdz 24.08.21.

Balsojums:  Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Kristīne Kanska, Inga Jākobsone, Rihards Vaivods, Juris Rožkalns, “Pret”- NAV  balsis; “Atturas”- Māris Birzulis.

Lēmums: Atbalstīt apstiprināt TK pārvaldes locekļus četru cilvēku (Alberts Rozins, Pēteris Bormanis, Artūrs Bērziņš, Ģirts Fišers Blumbergs) sastāvā.

 

Apelācijas izskata TK apstiprināta Apelāciju komisija, to izveido balstoties uz iesniegtajām apelācijām tā, lai nerastos interešu konflikts.

 

 1. Apstiprināt TK pārvaldes priekšsēdētāju.

N.Penke rosina A.Rozinu izstāstīt galvenos uzdevumus. Tiek rezumēts: 1. Pabeigt apelācijas lietas, 2. Izstrādāt jaunu TK Nolikumu. 3. Uzlabot Latvijas čempionātu apstiprināšanas kārtību.

M.Birzulis uzdod jautājumu par tiesnešu apmācību. A.Rozins atbild, ka jāorganizē tiesnešu testi. Plāno, ka testi būs elektroniskā veidā un jebkuršs tos varēs pamēģināt. Bērniem nepieciešams kvalitatīvs noteikumu un testu tulkojums no angļu valodas latviešu valodā.

M.Birzulim ir priekšlikums A.Rozinam izstrādāt TK plānu.

A.Rozins lūdz sacensību organizatoriem pirms sacensībām nosūtīt Nolikumus Tiesnešu pārvaldei.

Balsojuma jautājums: Vai jūs atbalstāt apstiprināt TK pārvaldes priekšsēdētāja amatam A.Rozinu?

Balsojums:  Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Kristīne Kanska, Inga Jākobsone, Rihards Vaivods, “Pret”- NAV  balsis; “Atturas”- Māris Birzulis, Juris Rožkalns.

Lēmums: Atbalstīt apstiprināt TK pārvaldes priekšsēdētāja amatam A.Rozinu.

 

 1. Biedrības “Latvijas Raceoard Asociācija” iesnieguma izskatīšana.

1.2 un 1.3 punkti jāizņem no Nolikuma. Norādīts, ka šis ir izņēmuma balsojums, un LČ Nolikumi jāiesūta līdz 1.martam.

Balsojuma jautājums: Vai jūs atbalstāt apstiprināt RB LČ Nolikumu, ja no tā tiek izņemti 1.2 un 1.3 punkti?

Balsojums:  Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Kristīne Kanska, Inga Jākobsone, Rihards Vaivods, Māris Birzulis, “Pret”- NAV  balsis; “Atturas”- Juris Rožkalns.

Lēmums: Atbalstīt apstiprināt RB LČ Nolikumu, ja no tā tiek izņemti 1.2 un 1.3 punkti.

 

 1. Dažādi.

J.Grīslis iepazīstina valdi ir izveidojošos situāciju Pilsētas jahtklubā.

Biedrība “Pilsētas jahtklubs” lūdz LZS atbalsta vēstuli jahtkluba infrastruktūras saglabāšanai.

Valde atbalsta vēstules sagatavošanu.

 

Sakarā ar to, ka valdes sēdes darba kārtībā ietvertie jautājumi ir izskatīti, valdes sēdes vadītājs valdes sēdi slēdz. Klātesošiem iebildumu nav. Valdes sēde slēgta plkst.20.10.