Valdes sēdes protokols Nr. 14/20.22.jūlijs.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” Valdes sēde 24.07.2020.

Valdes sēdes protokols Nr. 14/20.24.jūlijs.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk tekstā – LZS) valdes sēde notiek 2020. gada 24. jūljā attālināti.

Piedalās valdes priekšsēdētājs Leonīds Loginovs un valdes locekļi: Normans Penke, Māris Birzulis, Juris Rožkalns, Kristīne Kanska, Inga Jākobsone, Valters Romans, Rihards Vaivods.

Izsludināta šāda dienas kārtība:

1. Piekrist piešķirt Valdim Alviķim 1.kategorijas burāšanas sporta tiesneša kvalifikāciju,pamatojoties uz LZS Tiesnešu kolēģijas lēmuma.
2. Piekrist piešķirt Jurim Rožkalnam Nacionālās kategorijas burāšanas sporta tiesneša kvalifikāciju, pamatojoties uz LZS Tiesnešu kolēģijas lēmuma.
3. Piekrist reģistrēt LZS Tiesnešu kolēģijas reģistrā kā kluba tiesnesi Ivetu Daudi,pamatojoties uz Latvijas Raceboard Asociācijas rekomendācijas.
Sēdes gaita:
1. balsojuma jautājums:
Vai atbalstāt  piešķirt Valdim Alviķim 1.kategorijas burāšanas sporta tiesneša kvalifikāciju,pamatojoties uz LZS Tiesnešu kolēģijas lēmumu?
Balsojums:  “Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Māris Birzulis, Rihards Vaivods, Juris Rožkalns “Pret”- NAV  balsis; “Atturas” – Kristīne Kanska,  Inga Jākobsone.
Kristīne Kanska atturas līdz labojumiem tiesnešu kategoriju piešķiršanas nolikumā.
Lēmums: Apstiprināt Valdim Alviķim 1.kategorijas burāšanas sporta tiesneša kvalifikāciju,pamatojoties uz LZS Tiesnešu kolēģijas lēmumu.
2. balsojuma jautājums:
 Vai atbalstāt   piešķirt Jurim Rožkalnam Nacionālās kategorijas burāšanas sporta tiesneša kvalifikāciju, pamatojoties uz LZS Tiesnešu kolēģijas lēmuma?
Balsojums:  “Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Māris Birzulis, Rihards Vaivods. “Pret”- NAV  balsis; “Atturas” – Kristīne Kanska,  Inga Jākobsone.
Kristīne Kanska atturas līdz labojumiem tiesnešu kategoriju piešķiršanas nolikumā.
Juris Rožkalns balsojumā nepiedalās.
Lēmums: Apstiprināt Jurim Rožkalnam Nacionālās kategorijas burāšanas sporta tiesneša kvalifikāciju, pamatojoties uz LZS Tiesnešu kolēģijas lēmumu.
 3. balsojuma jautājums:  
  Vai atbalstāt   reģistrēt LZS Tiesnešu kolēģijas reģistrā kā kluba tiesnesi Ivetu Daudi,pamatojoties uz Latvijas Raceboard Asociācijas rekomendāciju?
Balsojums:  “Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Māris Birzulis, Rihards Vaivods, Juris Rožkalns. “Pret”- NAV  balsis; “Atturas” – Kristīne Kanska,  Inga Jākobsone.
Kristīne Kanska atturas līdz labojumiem tiesnešu kategoriju piešķiršanas nolikumā.
Lēmums: Apstiprināt LZS Tiesnešu kolēģijas reģistrā kā kluba tiesnesi Ivetu Daudi,pamatojoties uz Latvijas Raceboard Asociācijas rekomendācijas.
Protokolu sastādīja Vita Matīse.