Valdes sēdes protokols Nr. 13/20.22.jūlijs.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” Valdes sēde 22.07.2020.

Valdes sēdes protokols Nr. 13/20.22.jūlijs.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk tekstā – LZS) valdes sēde notiek 2020. gada 22. jūljā Rīgā, Kalpaka bulvārī 12, plkst. 18.30.

Sēdes vadītājs: LZS prezidents Leonīds Loginovs.

Sēdē piedalās valdes locekļi: Māris Birzulis, Inga Jakobsone, Juris Rožkalns, Normans Penke, Rihards Vaivods, Kristīne Kanska, Valters Romans.

Uzaicinātās personas: Biedrības “Ūdenssporta klubs Kambīze” valdes priekšsēdētājs Raitis Škutāns.

Protokolists: LZS ģenerālsekretāre Vita Matīse.

Izsludināta šāda dienas kārtība:

 1. Struktūrvienību Nolikumu un pārvaldes apstiprināšana.
 2. Kolēģijas Nolikuma standarta apstiprināšana.
 3. Piešķirto tiesnešu kategoriju apstiprināšana.
 4. Biedrības “Ūdenssporta klubs Kambīze” uzņemšana par LZS biedru.
 5. Dažādi.

Sapulces vadītājs rosina mainīt izskatāmo jautājumu secīgo kārtību.

Valde apstiprina šādu dienas kārtību:

 1. Biedrības “Ūdenssporta klubs Kambīze” uzņemšana par LZS pilntiesīgu biedru.
 2. Struktūrvienību Nolikumu un pārvaldes apstiprināšana.
 3. Kolēģijas Nolikuma standarta apstiprināšana.
 4. Piešķirto tiesnešu kategoriju apstiprināšana.
 5. Dažādi.

 

Sēde gaita:

 1. Biedrības “Ūdenssporta klubs Kambīze” uzņemšana par LZS pilntiesīgu biedru.

Biedrības “Ūdenssporta klubs Kambīze” valdes priekšsēdētājs Raitis Škutāns iepazīstina ar biedrības darbu un sadarbību ar trim pašvaldībām kurās atrodas biedrības bāzes vietas. Informē, ka šobrīd aktīvo audzēkņu skaits sasniedz 96 sportistus.

V.Matīse uzdod jautājumu – vai pēc iestāšanās LZS biedrība paliks kā biedrs LVA. Tiek saņemta apstiprinoša atbilde.

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt biedrības “Ūdenssporta klubs Kambīze” uzņemšanu par LZS pilntiesīgu biedru.?

Balsojums:  Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Māris Birzulis, Kristīne Kanska, Inga Jākobsone, Rihards Vaivods, Juris Rožkalns “Pret”; NAV  balsis; “Atturas” NAV balsis.

Lēmums: Uzņemt biedrību “Ūdenssporta klubs Kambīze” par LZS pilntiesīgu biedru.

 

 1. Struktūrvienību Nolikumu un pārvaldes apstiprināšana.

J.Rožkalns iesūtījis  struktūrvienību Nolikumus apspriešanai. N.Penke iebilst apstiprināšanai piedāvātajā redakcijā un lūdz papildus laiku materiāla sagatavošanai un apspriešanai ar juristiem, vienlaicīgi izsakot pateicību J.Rožkalnam par ieguldīto darbu.

Tiek atcelta Nolikumu apstiprināšana līdz brīdim, kamēr katras struktūrvienības vadītājs izstrādā Nolikumu un izsūta diskusijai.

R.Vaivods lūdz skaidrojumu par šī brīža Sporta komisijas statusu.

Spēkā paliek vecā Sporta komisija, līdz tā nav juridiski atcelta.

 

 1. Kolēģijas Nolikuma standarta apstiprināšana.

Izrietot no 2. jautājuma lēmuma, trešais jautājums netiek skatīts.

 

 1. Piešķirto tiesnešu kategoriju apstiprināšana.

V.Matīse informē, ka Tiesnešu kolēģijas Protokols par tiesnešu kategoriju piešķiršanu nav iesūtīts. Tiesnešu kolēģijas vadītājs uz sēdi nav ieradies.

Valde lemj jautājumu neizskatīt. Tiks balsots attālināti, kad tiks saņemti dokumenti no Tiesnešu kolēģijas.

 

 1. Dažādi.

Notiek diskusija par Latvijas čempionātu.

Balsojuma jautājums: Vai jūs esat par Latvijas Čempionāta Burāšanā Nolikuma papildināšanu ar Ziņojumu sportistiem 1.?

Balsojums: Par – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Māris Birzulis, Kristīne Kanska, Inga Jākobsone, Rihards Vaivods. Pret – nav, Atturas – Juris Rožkalns.

Lēmums: Atbalstīt Latvijas Čempionāta Nolikuma papildināšanu ar Ziņojumu sportistiem 1. Publicēt LZS mājas lapā.

 

 

Sakarā ar to, ka valdes sēdes darba kārtībā ietvertaie jautājumi ir izskatīti, valdes sēdes vadītājs valdes sēdi slēdz. Klātesošiem iebildumu nav. Valdes sēde slēgta plkst.21.00.