Izsludināta valdes sēde 14/20.24.jūlijs

Pamatojoties uz LZS Statūtu 8.5. punktu,valdes priekšsēdētājs sasauc Valdes sēdi 14/20.24.jūlijs attālināti ar sekojošo dienas kārtību:
1. Piekrist piešķirt Valdim Alviķim 1.kategorijas burāšanas sporta tiesneša kvalifikāciju,pamatojoties uz LZS Tiesnešu kolēģijas lēmuma.
2. Piekrist piešķirt Jurim Rožkalnam Nacionālās kategorijas burāšanas sporta tiesneša kvalifikāciju, pamatojoties uz LZS Tiesnešu kolēģijas lēmuma.
3. Piekrist reģistrēt LZS Tiesnešu kolēģijas reģistrā kā kluba tiesnesi Ivetu Daudi,pamatojoties uz Latvijas Raceboard Asociācijas rekomendācijas.