Elektroniskais protokols 12/20. jūlijs

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 12/20. jūlijs.

2020. gada 20.jūlijs.

Elektroniskā balsojumā piedalās valdes priekšsēdētājs Leonīds Loginovs un valdes locekļi: Normans Penke, Māris Birzulis, Juris Rožkalns, Kristīna Kanska, Inga Jākobsone, Valters Romans.

Elektroniskā balsojuma jautājumi:

1. balsojuma jautājums:
Vai jūs esat par Latvijas Čempionāta Platu 25 Nolikuma apstiprināšanu?
Balsojums: Par –  Leonīds Loginovs, Normans Penke,  Valters Romans, Māris Birzulis, Juris Rožkalns, Kristīna Kanska, Inga Jākobsone, Rihards Vaivods. Pret – nav, Atturas – nav.
Lēmums: Atbalstīt Latvijas Čempionāta Platu 25 Nolikumu. Publicēt LZS mājas lapā.
  2. balsojuma jautājums:
Vai jūs esat par Latvijas Čempionāta Burāšanā Nolikuma papildināšanu ar Ziņojumu sportistiem 1.?
Balsojums atlikts līdz klātienes Valdes sēdei 22.jūlijā plkst. 18.30.
Protokolu sastādīja Vita Matīse.