Izsludināta Valdes sēde 22.07.

Pamatojoties uz LZS Statūtu 8.5. punktu tiek sasaukta Valdes sēde 22.07.20. plkst.18.30 Rīgas Brīvostas telpās, Kalpaka bulvārī 12.

Valdes sēdes dienas kārtība:

  1. Struktūrvienību Nolikumu un pārvaldes apstiprināšana.
  2. Kolēģijas Nolikuma standarta apstiprināšana.
  3. Piešķirto tiesnešu kategoriju apstiprināšana.
  4. Biedrības “Ūdenssporta klubs Kambīze” uzņemšana par LZS biedru.
  5. Dažādi.